Scroll Top

ODD of CD behandelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om ODD of CD te behandelen. Het is belangrijk dat die behandeling op verschillende fronten tegelijkertijd wordt ingezet. Bij het kind zelf, bij de ouders en op school. De behandeling moet daarbij zo worden ingericht dat het is afgestemd op  de specifieke situatie van het kind en het gezin. Het is dus van belang dat het kind en de ouders hierbij intensief worden betrokken.

Psychotherapie en trainingen

Een kind met ODD of CD thuis of in de klas, vergt veel van ouders en leerkrachten. De volwassenen rond een kind met een gedragsstoornis moeten worden geholpen om manieren te vinden om in de opvoeding en begeleiding weer een positieve toon te vinden.

Over het algemeen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie voor het kind en de ouders. Het is ook belangrijk dat de school zich verdiept in de kenmerken van ODD of CD. Verder kunnen ouders begeleiding krijgen bij de opvoeding, en het kind gedragstherapie. Het is belangrijk dat de behandeling specifiek aansluit op de problemen. Tijdelijke opvang van het kind door bijvoorbeeld opa en oma, een zorgboerderij of logeerhuis, kan ouders (en broertjes en/of zusjes) ontlasten. Waardoor het voor ouders makkelijker wordt gemaakt om hun intensieve taak als opvoeder vol te houden.

Sarah van 11 vertelt in dit filmpje van 1,5 minuut wat ODD voor haar betekent. Hoe ze zich voelt, en wat haar helpt.

Ouderbegeleiding

De begeleiding voor ouders bestaat meestal uit psycho-educatie en oudertraining.

Door psycho-educatie krijgen de ouders inzicht in de gedragsstoornis van hun kind. Hierdoor wordt duidelijker hoe het gedrag van het kind ontstaat en voelen ouders zich daar minder schuldig over. Ook krijgen ouders inzicht in hun eigen opvoedgedrag en tips en advies over wat ze daar eventueel nog aan kunnen veranderen om hun kind beter te helpen.

Bij een oudertraining leren de ouders positief gedrag van hun kind te bevorderen en minder of niet te reageren op negatief gedrag. Ook leren zij hoe zij hun kind kunnen bestraffen en duidelijke grenzen kunnen stellen, zonder hun kind af te wijzen.

De trainingen voor ouders zijn meestal gericht op het verbeteren van de relaties in het gezin en op het aanleren van technieken om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden. Deze trainingen worden in groepsverband gegeven of individueel (per ouderpaar).

Gedragstherapie

Via cognitieve gedragstherapie leren kinderen beter interpreteren en verwerken wat er om hen heen gebeurt en hoe ze overkomen op anderen. Ook, of hierdoor, leren ze hoe zij zich in bepaalde situaties kunnen gedragen.

Voor kinderen vanaf acht jaar met (ernstige) gedragsproblemen zijn er speciale trainingen. In deze trainingen leren kinderen om gevoelens bij zichzelf te herkennen en hoe zij met boosheid om kunnen gaan. Ook leren zij anders te denken over de bedoelingen van anderen. Deze trainingen worden meestal pas ingezet als de oudertrainingen onvoldoende effect hebben.

Voor jongeren vanaf twaalf jaar zijn er weer anderes trainingen. Zij leren daarbij vanuit een ander perspectief naar een situatie te kijken en op een andere manier te reageren. Ze worden geholpen om vaardigheden te ontwikkelen die gericht zijn op het vergroten van zelfcontrole en het reguleren van agressie. Ook leren ze sociale en probleemoplossende vaardigheden.

Wanneer er sprake is van ODD of CD is het vanaf de leeftijd van twaalf jaar meestal nodig om niet alleen de ouders en het kind te trainen maar om breder in te zetten. Daarvoor zijn programma’s ontwikkeld die ook de omgeving bij de behandeling betrekken.

Medicatie

Medicatie wordt bij gedragsstoornissen soms toegepast als de therapieën niet voldoende helpen of als er sprake is van:

  • Acute situaties om gevaar af te wenden
  • Een chronische situatie, om patronen te doorbreken
  • ADHD als bijkomende stoornis
  • Een stemmings- of angststoornis

School

Informatie over hoe met ODD of CD om te gaan in het onderwijs vind je op onze pagina ‘Omgaan met ODD of CD in het Onderwijs’.

Meer informatie?

De diagnostiek en behandeling rondom ODD en CD moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Hiervoor zijn richtlijnen vastgelegd. Een link naar deze richtlijnen vind je op onze pagina ‘Richtlijnen diagnostiek en behandeling van ODD en CD’.

Lees hier welke mogelijkheden er zijn om ODD of CD te behandelen en hoe je er thuis en in het onderwijs zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

Heb je vragen of zorgen over je kind met ODD of CD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn door te bellen of het contactformulier in te vullen.

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.