Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Richtlijnen ADHD

Voor de behandeling van ADHD zijn speciale richtlijnen en protocollen. Deze richtlijnen en protocollen worden opgesteld op basis van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten binnen diverse beroepsgroepen van behandelaars. Wanneer gewerkt wordt met deze richtlijnen geeft dat jou als ouder de garantie jij en je kind zorg krijgen volgens de meest recente inzichten.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en standaarden met betrekking tot ADHD.

 1. Zorgstandaard ADHD (2019, GGZ

In 2019 is de Zorgstandaard ADHD ontwikkeld. De Zorgstandaard beschrijft de inhoud en organisatie van zorg rond ADHD. De teksten en duidelijke stroomschema’s voor diagnostiek en behandeling zijn ook voor niet-zorgprofessionals toegankelijk leesbaar en geven veel informatie.

De Zorgstandaard is gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005,Trimbos-instituut). Balans werkte mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn (samenvatting).

 1. NHG-standaard ADHD (2014, NHG) 

Deze richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) helpt huisartsen bij herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot achttien jaar.

 1. Richtlijn ADHD in de Jeugdzorg (2016, NJI

Deze richtlijn is ontwikkeld om ouders met een kind met ADHD beter te kunnen helpen. Hierin staat wat zorgprofessionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming samen met ouders kunnen doen om het leven van de ouders en het kind zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

 1. Richtlijn ADHD in de Jeugdgezondheidszorg (2015, NCJ) 

Deze richtlijn geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg praktische handvatten voor de omgang met kinderen en jongeren met (vermoedelijk) ADHD en hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Hiernaast is er aandacht voor het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoeken en begeleiding naar verdere diagnostiek (samenvatting).

 1. Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten (2014, verslavingskunde Nederland)

Deze richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen voor kinderen met ADHD. De richtlijn is bedoeld voor onder meer behandelaren in de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, professionals in de eerste lijn en medewerkers in de jeugdzorg.

 1. Monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen (2015 NVvP

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) ADHD.

Naast deze richtlijnen heeft de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag in 2020 de brochure ‘Onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?’ gepubliceerd. Er staan tips en adviezen in voor ouders. Zoals: wat kun je zelf doen en wanneer en waar kun je hulp vragen?

Hulp op maat

Een richtlijn betekent niet dat je elk kind met ADHD op precies dezelfde manier behandelt. Hulpverlening moet altijd aangepast zijn aan de omstandigheden van kind, gezin en omgeving. Soms moet een zorgverlener daarbij afwijken van richtlijnen en protocollen. De zorgverlener moet zich in zo’n geval wel kunnen verantwoorden.

Meer weten?

Lees hier het ADHD dossier uit BalansMagazine (nr. 1 2020).

Zie ook www.adhdendrukgedrag.nl

https://kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/adhd/

Heb je vragen of zorgen over je kind met ADHD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele ADHD Dossier  op onze website: om meer informatie te krijgen over wat ADHD is, hoe de classificatie wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer.

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Zoek op deze website:

 • Categorie

 • Diagnose/Aanleg

 • Leeftijd

 • Regio

 • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?