Scroll Top

Richtlijnen diagnostiek en behandeling dyslexie

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor:
 • Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben
 • Gespecialiseerd zijn op het gebied van leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen, die daarmee samen kunnen gaan
 • Een bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek hebben, minimaal op het niveau van de BIG-registratie.
BIG betekent Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Kijk voor meer informatie op Bigregister.nl

Per 1 januari 2022 nieuw protocol

Let op, per 1 januari 2020 gaan er nieuwe regels in rondom de vergoedingen voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Lees hier ons nieuwsbericht hierover.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is per 1 januari 2017 de voortzetting van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie. Het NKD is nu het enige Nederlandse kwaliteitsinstituut voor dyslexiezorg en stelt hoge eisen aan aangesloten dyslexiepraktijken. Het NKD onderzoekt de werkwijze van de praktijken en de praktijken zijn verplicht geanonimiseerde gegevens in een databank in te brengen. Hun kwaliteit wordt geborgd en continu gemonitord. Het NKD werkt nauw samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en Stichting Dyslexie Nederland (SDN). In de loop van 2021 verschijnt er een nieuw protocol diagnostiek en behandeling dyslexie. Ook komt er een brede vakinhoudelijke richtlijn waarin wordt uitgewerkt hoe de adviezen uit het protocol kunnen worden toegepast in de praktijk. Zo gauw het nieuwe protocol is verschenen zullen we dit hier delen.

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Oudervereniging Balans is een van de partners in het stimuleringsprogramma. Dit programma ondersteunt scholen bij goed lees en spellingonderwijs. En zet zich in voor goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij leesproblemen en dyslexie. Met een goede aanpak van leesproblemen kunnen onterechte verwijzingen van kinderen met lees- en spellingproblemen en laaggeletterdheid worden voorkomen. Het Stimuleringsprogramma richt zich op alle betrokkenen bij leesproblemen en dyslexie in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. De plannen en activiteiten van het Stimuleringsprogramma zijn beschreven in een Plan van Aanpak en het bijbehorende 10-punten-plan:
 1. Stimuleren van verbeteracties op scholen
 2. Ontsluiten van goede voorbeelden van uitvoering en beleid
 3. Ervaringsdeskundigen en ouders direct betrekken
 4. Definiëren van goede kennis
 5. Bevorderen van de samenwerking van onderwijs en zorg
 6. Aanzetten tot monitoring en datasturing
 7. Ontwikkelen van passende inhoud voor professionalisering
 8. Stimuleren tot regionale uitwisseling
 9. Bevorderen van netwerken voor duurzame implementatie van onderwijs en zorg
 10. Ontwikkelen van een digitaal platform met onafhankelijke en betrouwbare kennis
Het digitaal platform van het Stimuleringsprogramma (www.dyslexiecentraal.nl) is de plek waar onafhankelijke en betrouwbare informatie te vinden is voor alle betrokkenen bij leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

Meer lezen?

Op deze pagina’s lees je meer over wat dyslexie is, hoe het wordt vastgesteld en welke behandelingen mogelijk zijn. Ook leggen we uit hoe je thuis en in het onderwijs om kunt gaan met dyslexie en vertellen we over studeren met dyslexie.

Advieslijn

Heb je vragen of zorgen over je kind met leesproblemen of dyslexie, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.