Scroll Top

(School)trauma behandelen

Als er een trauma is vastgesteld, wat dan?

De behandelaar

Wanneer duidelijk is of er sprake is van traumagerelateerde problemen, stelt de behandelaar in overleg met het kind of de jongere en de ouders een behandelplan op. Het verloop van het behandelplan is afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling kan ‘ambulant’ zijn, waarbij het kind thuis blijft wonen en naar therapie gaat.

Behandeling van ernstiger getraumatiseerde kinderen vereist vaak een veilige omgeving. Daarom vindt de behandeling soms plaats in een speciale voorziening waar de kinderen of jongeren dag en nacht verblijven.

Een veelgebruikte behandeling is EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is gericht op het weer op gang brengen van vastgelopen verwerking van trauma’s. Lees hier meer over EMDR. Er zijn echter veel meer behandelprogramma’s. Hulpverleners kunnen daar meer over vertellen.

De ouders

Als ouder kun je ook zelf een aantal dingen doen. Je kunt de zelfredzaamheid van het kind versterken. Onderdeel van herstel is dat iemand beter leert om te gaan met nare gedachten en gevoelens. De behandelaar kan daar meer over vertellen.

Je kunt ook bijdragen aan het vergroten van de natuurlijke veerkracht. Veerkracht is het vermogen van een kind om bij ernstige tegenslag terug te veren en verder te groeien.

Steun van een betrouwbare volwassene is heel belangrijk bij veerkracht en herstel van kinderen. Zeker als kinderen (thuis, op school en op de sportclub) traumasensitief benaderd worden, maakt dat een groot verschil voor hun herstel.

De school

We moeten op zo’n manier naar de situatie kijken, dat die situatie voor het kind beter wordt. Soms kan dat heel makkelijk: een kind mag even de klas uit als hij merkt dat hij overprikkeld raakt, of mag op een rustig plekje pauze houden in plaats van op een vol schoolplein.

Als het gaat om schooltrauma, wordt ook vaak gesproken over schoolangst, of schoolfobie. Angst voor school kan uitmonden in een schooltrauma. Dit moet serieus worden genomen en voorkomen moet worden dat kinderen met schoolangst worden gedwongen om naar school te gaan.

Soms is het lastiger: een kind kan bijvoorbeeld maar een paar uur per dag naar school, omdat hij niet meer aankan. Toch moet dat te regelen zijn. In het belang van het kind.

Soms blijkt het nóg lastiger: een hoogbegaafd kind dat niet de goede leerstof krijgt aangeboden, of die niet op een passende manier krijgt aangeboden. Om uiteindelijk thuis zitten te voorkomen, moet een school dan een ECHA of RITHA specialist inhuren, die kan uitleggen hoe het kind wél tot leren kan komen.

En het meest lastig is erkennen dat sommige kinderen niet passen in ons huidige schoolsysteem. Toch hebben zij ook leerrecht. Er moet dus gezocht worden hoe dat recht verwezenlijkt kan worden. Daarbij moeten kind en ouder(s) een volwaardige stem hebben.

Meer informatie

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met onze Advieslijn door te bellen of het contactformulier in te vullen. 

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Handige websites:

Traumasensitief onderwijs

Facebookgroep Trauma-sensitief onderwijs: voor leerkrachten en ouders 

Wat kun je doen voor je kind? TED Talk (Engels)

Meer lezen over trauma:

Hofland, M. (2021). Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma. Amsterdam: SWP.

Horeweg, A. (2020). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 4de oplage. Tielt: Lannoocampus.

Horeweg, A. (2020). Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap. Huizen: Pica.

Horeweg, A. & Hoogerheide, N. (2019). Schooltrauma. Wat is het en hoe ga je er mee om? LBBO Beter Begeleiden, jrg. 9, sept. 2019, p. 12-16. Download

Een groot aantal artikelen over trauma en schooltrauma vind je hier:

Gedragsproblemen in de klas

Podcasts over (school)trauma

Een intense reis: podcastserie.

Heb je vragen of zorgen over je kind met trauma, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele Trauma Dossier  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat trauma is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

In onderstaand artikel leggen Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide (allebei werkzaam in het onderwijs) uit wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn.Zie Schooltrauma: wat is het en hoe ga je ermee om?Schooltrauma (Horeweg & Hoogerheide) LBBO Beter Begeleiden, sept 2019  gepubliceerd in het magazine Beter Begeleiden van LBBO, september 2019′

*auteur Anton Horeweg

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de verschillende boeken.

Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en KC-KJP), werkt mee aan Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, was opleider bij het NCOJ, en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Meer info over Anton vind je op de website gedragsproblemen in de klas . Anton is vaste columnist van Balans Magazine en adviseur van Balans

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.