Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Richtlijnen diagnostiek en behandeling Dyscalculie

Er zijn protocollen voor de aanpak van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie.

Dit protocol is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). De NVORWO heeft een begin gemaakt met een eenduidige aanpak van dyscalculie in het onderwijs door protocollen te ontwikkelen. Daarvoor is een speciale website  ontwikkeld.

Er zijn tot nu toe drie protocollen verschenen. In de protocollen staat ook nuttige informatie voor ouders.

In het protocol staan procedures en beslismomenten voor het tijdig signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen met ernstige reken-wiskundeproblemen. Het protocol geeft ook informatie over mogelijke faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie. Deze faciliteiten kunnen in een dyscalculieverklaring worden vastgelegd. Naast het volledige protocol ERWD  is er een samenvatting beschikbaar.

In het Protocol ERWD2 staat een leidraad voor het ontwikkelen van rekenbeleid op het voortgezet onderwijs. Naast het volledige protocol ERWD2 is er een samenvatting beschikbaar.

Naast het volledige protocol ERWD3  is er een samenvatting beschikbaar.

Een deel van de informatie in de protocollen is niet meer recent. Dit is omdat de in 2020 een wetsvoorstel is aangenomen waarmee de rekentoets wordt afgeschaft . Voor kinderen met wiskunde in het vakkenpakket wordt de rekenvaardigheid getoetst met het examen voor wiskunde. Kinderen zonder wiskunde in het pakket krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolvak rekenen.

Op de website van het Masterplan is een overzichtelijk handreiking te downloaden.

Meer weten?

Heeft jouw kind (ernstige) rekenproblemen en vraag je je af of jouw kind dyscalculie zou kunnen hebben? En wil je daarover praten met een ervaringsdeskundige? Bel of mail dan met de Advieslijn.Iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kun je inspreken of ons contactformulier  invullen.

Lees hier meer over dyscalculie, over het onderzoek naar dyscalculie en hoe je er thuis en in het onderwijs mee omgaat.  

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?