Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de vereniging?

Download hier de

Klachtenprocedure

en het

Klachtenreglement