Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan door een ziekte, handicap of andere beperking, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. De gemeente beslist dan of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Beoordeling aanvraag

Sinds 1 augustus 2014 is een aantal zaken op het gebied van leerlingenvervoer gewijzigd. Een gemeente moet bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Lees meer over het leerlingenvervoer op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie ook de Handreiking goed leerlingenvervoer in uw gemeente van Ieder(in).