Leerplichtontheffing/vrijstelling

Heeft uw kind een vrijstelling? Dan ontvangt deze, door die vrijstelling, geen onderwijs! Als onderwijs wel mogelijk is, moet geen vrijstelling meer worden aangevraagd/verleend en kan uw kind worden aangemeld op een school. Deze school krijgt dan de zorgplicht en moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Meer over de leerplicht staat te lezen op de website Leerplichtwegwijzer.

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gaat hiervoor de wet aanpassen. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen.

Dekker (Onderwijs) wil de verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen. ‘Een deel van de kinderen met een vrijstelling kan misschien best gedeeltelijk naar school. Zij zitten nu ongelukkig thuis, terwijl er met maatwerk voor hen vaak een oplossing gevonden kan worden. Die ontwikkeling moeten we kinderen gunnen.’