Lobby: artikelen uit Balans Magazine

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen met ontwikkelingsproblematiek.

Balans zet zich er reeds drie decennia voor in. Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen.

Vanaf de Balans Magazine’s in 2018 een inkijkje in de Balanslobby.

Plannen in onderwijs zorgbrief onacceptabel (BM02/2019)

Felbevochten instemmingsrecht in het geding

Op 23 november 2018 was het zo ver. De lang verwachte onderwijszorgbrief van minister De Jonge (VWS)en minister Slob (onderwijs) verscheen. Een brief waar we van schrokken bij Balans.

Plannen in onderwijs zorgbrief onacceptabel

Ongelijkheid in vergoeding dyslexieonderzoek (BM01/2019)

Ongelijkheid in vergoeding dyslexieonderzoek

Goed nieuws en slecht nieuws dit keer. We beginnen met het slechte nieuws. Oudervereniging Balans had de Vaste Commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer gevraagd om wat te doen aan de ongelijkheid op het gebied van de vergoeding van dyslexieonderzoek. Lees meer in het artikel.

Nu het goede nieuws. Dat gaat over onze lobby voor digitale schoolboeken voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of DCD. Lees meer in het artikel.

Ongelijkheid in vergoeding dyslexieonderzoek

 

Kinderen met dyslexie hebben recht op digitaal lesmateriaal (BM06)

Kinderen met dyslexie hebben recht op digitaal lesmateriaal

Balans ontving begin van het schooljaar 2018 zorgwekkende berichten over nieuwe schoolboeken die niet meer digitaal beschikbaar werden gesteld door Dedicon. Balans had naar aanleiding van de eerste signalen van ouders dat er geen nieuwe schoolboeken meer digitaal beschikbaar zouden zijn een oproep geplaatst. Daar kwamen veel reacties op en Balans stuurde een brief naar de Tweede Kamer.

Kinderen met dyslexie hebben recht op digitaal lesmateriaal

 

Veel Balansjongeren stranden op het mbo (BM05)

Veel Balansjongeren stranden

‘Na het voortgezet onderwijs worden de problemen voor jongeren met bijvoorbeeld autisme, ADHD of dyslexie pas echt groot. Dan stranden ze alsnog op het mbo.’ Quotes als deze horen we te vaak van Balansouders. Tijd dus voor een lobby in Den Haag.

Veel Balansjongeren stranden op het mbo

 

Dyslexie is een psychisch probleem (BM04)

Lobby dyslexie verkleind

Volgens een rechter in Zwolle is dyslexie een psychisch probleem. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de hulp die kinderen met dyslexie krijgen van gemeenten. Balanscollega Joli Luijckx zoekt uit wat de consequenties zijn.

Dyslexie is een psychisch probleem

 

Jeugdhulp (BM03)

BM03_ActueelLobby

Balans en de NVA deden een oproep aan ouders om te vertellen wat volgens hen op dit moment de grote knelpunten op het gebied van Jeugdhulp zijn. Er kwamen in zeer korte tijd dertig reacties binnen. Koepelorganisatie Ieder(in) heeft deze samen met de reacties van andere belangenorganisaties geanonimiseerd verwerkt in een zwartboek en de belangrijkste knelpunten geanalyseerd.

Zwartboek jeugdhulp

 

Facet (BM02)

Bij Oudervereniging Balans kwamen de afgelopen maanden berichten binnen van verontruste ouders van eindexamenleerlingen met dyslexie. Alle centrale digitale examens en toetsen zullen worden afgenomen met een nieuw digitaal systeem Facet. Wat betekent deze verandering? Balanscollega Joli Luijckx ging op onderzoek uit.

Hoe bevalt Facet

 

Dubbele Kinderbijslag (BM01)

Balans lobby: dubbele kinderbijslag

Balanscollega Joli Luijckx lobbyde onlangs samen met Marjon Post, ouder van een kind met autisme, voor u voor verbetering van de voorziening dubbele kinderbijslag voor zorgintensieve kinderen.

Dubbele kinderbijslag