Dyslexiehulpmiddelen bieden gelijke kansen

Balans stuurde op 6 februari een brief met een uitgebreid rapport “Dyslexie hulpmiddelen behoren als onderwijsvoorziening in de WOOS!” aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en de leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW. Hiermee doet Balans een oproep om de discriminatie van dyslexie in het Uitvoeringsbesluit Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ongedaan te maken. 

Kort samengevat komt de oproep neer op het schrappen van artikel 5.2e van dit Uitvoeringsbesluit. Daarin staat dat ‘voorzieningen die verband houden met dyslexie’ worden uitgesloten van de Wet Overige Onderwijssubsidies (WOOS).

Balans streeft ernaar dat álle leerlingen met dyslexie zich ten volle kunnen ontplooien binnen het Nederlandse onderwijs. Want het gebruik van technische ondersteuning is niet bij wet vastgelegd, maar betreft willekeur. Alleen als ouders of scholen deze kunnen financieren hebben leerlingen met dyslexie hier toegang toe. Vele duizenden kinderen beschikken niet over de technische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs op hun intelligentieniveau te kunnen volgen. Zo is er sprake van kansenongelijkheid en kan talent niet optimaal worden benut. Balans streeft naar gelijke onderwijskansen voor elk kind!

Brief Balans over de WOOS