Heeft uw kind dyslexie? Regel dan op tijd een gesproken eindtoets

Balans stuurde minister Slob een brief op 10 januari, omdat er dit schooljaar geen digitale centrale eindtoets beschikbaar is wegens ICT-problemen bij DUO.

Brief Digitale eindtoets jan19

Balans is heel verheugd al snel reactie te hebben ontvangen van het ministerie dat er voor dyslectische leerlingen wel degelijk aanpassingen mogelijk zijn.

Scholen moeten de toets vóór 31 januari aanvragen, maar mogen nog tot 29 maart wijzigingen doorgeven. Hieronder valt ook het aanvragen van een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie. Het is dus belangrijk dat ouders de school vragen dit te doen als daar behoefte aan is.

Aangepaste versies

Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden:

 • braille, voor blinde leerlingen;
 • audio, voor onder andere leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking;
 • daisyversie, ook voor leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking;
 • een pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software, zoals gebruikt door leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. De pdf is geschikt voor de meeste spraaksynthesesoftware;
 • een slechtziendenversie met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opgaven;
 • voor kleurenblinde leerlingen die het onderdeel wereldoriëntatie maken, is er een zwart-wit versie op beschikbaar.

Specifiek wat betreft dyslexie

 • De gangbare aanpassing voor dyslectische leerlingen betreft verklanking (voorlezen van teksten). Niet toegestaan zijn onder andere spellingkaarten of een (digitaal of papieren) woordenboek.
 • De Centrale Eindtoets wordt sinds 2017 standaard aangeboden in lettergrootte 12. Dit is de internationale standaard die geschikt is voor mensen met dyslexie.
 • Aan een dyslectische leerling mag de Centrale Eindtoets worden aangeboden met een voorziening die teksten laat voorlezen. De school mag deze voorziening aanbieden als de school beschikt over een verklaring van een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog die de diagnose dyslexie heeft gesteld. Het is geen voorwaarde dat in de verklaring expliciet audio wordt genoemd. De audio kan worden geleverd als natuurlijke spraak (daisy- of audio-cd) of in de vorm van computerspraak (spraaksynthese).
 • Het is niet toegestaan zelf een alternatieve voorziening aan te bieden, bijvoorbeeld door de toets door een leerkracht te laten voorlezen.

Het aanvragen van deze aangepaste versies

 • Scholen vragen zelf de aangepaste versies aan via de portal Centrale Eindtoets, waarvoor scholen een beheerdersaccount hebben.
 • Het aanvragen kan tijdens de inschrijving die van 1 december tot en met 31 januari loopt.
 • Als scholen zich al hebben ingeschreven, kunnen wijzigingen (zoals het aanvragen van aangepaste versies) tot en met 29 maart worden doorgegeven.
 • Ouders kunnen natuurlijk scholen wijzen op de noodzaak van een aangepaste versie. Van belang is dus dat dit (ruim) voor 29 maart gebeurd, zodat scholen tijd hebben om dit aan te vragen.
 • Tot slot, bij het CvTE werken experts voor alle ondersteuningsbehoeften, die bij vragen ook meer informatie kunnen geven.

Lees meer

ICT-chaos bij overheid dupeert leerlingen van groep 8

Overzicht mogelijkheden en aangepaste versies

Leerlingen met dyslexie

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?