Laat je stem horen! Teken de petitie: Alle kinderen passend onderwijs en zorg. Regel nu een onafhankelijk vangnet.

Steeds meer kinderen gaan niet naar school. De nodige ondersteuning ontbreekt. Onderwijs en gemeenten voldoen niet aan hun zorgplicht, verschuilen zich achter regels en financiën. Ouders staan buitenspel. Balans wil ondersteuning door onafhankelijke, inhoudelijke experts met beslissingsbevoegdheid. Wilt u dit ook? Teken dan de petitie Alle kinderen passend onderwijs en zorg voor een onafhankelijk vangnet


Waarom deze petitie?

We vinden het belangrijk dat onze petitie Alle kinderen Passend Onderwijs en Zorg! wordt getekend omdat we denken dat doorzettingsmacht niet werkt en ouders buitenspel zet.

Wat ouders nodig hebben in complexe situaties met hun kind, en als samenwerken met het onderwijs en de zorg niet lukt, is toegang tot onafhankelijke experts die samen met de ouders en het kind opnieuw kunnen beoordelen wat er nodig is – en die beslissingsbevoegdheden hebben om ervoor te zorgen dat de betreffende onderwijs- of zorgprofessionals het ook echt gaan doen. Elke gemeente heeft een dergelijke vangnetfunctie voor bijvoorbeeld daklozen of mensen met schulden, kwetsbare burgers die buiten de systemen vallen. Zo’n vangnet kan van alles regelen zodat deze burgers weer mee kunnen doen (medicatie, huisvesting, schuldsanering, buddy …). Voor kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld uitvallen op school, hebben gemeenten zoiets niet. En ook in het onderwijs ontbreekt een dergelijk vangnet.

In Nederland hebben we dan de leerplichtambtenaar, maar die heeft geen diagnostisch vermogen en voert allereerst de leerplichtwet uit. Dat is dwang en drang bij de ouders – wat ons betreft de verkeerde route.
Ouders kunnen naar onderwijsconsulenten of de geschillencommissie stappen, maar dit zijn bemiddelaars of adviseurs. Zij hebben geen beslissingsbevoegdheden naar het onderwijs of zorg. Dat geldt ook voor cliëntondersteuners, of de kinderombudsman.

Wij denken dat alleen inhoudelijke experts met gezag en bevoegdheden voor elkaar krijgen dat kinderen weer mee kunnen doen. Want zij komen op voor het belang van het kind en staan boven de partijen. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat de broze samenwerking tussen ouders, onderwijs en zorg tot stand komt en dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarmee komt er eindelijk een vangnet voor kwetsbare kinderen.

Het idee dat de minister nu wil gaan uitvoeren, doorzettingsmachtsfunctionarissen (zonder inhoudelijke expertise en oordeelsvermogen), zal de verhoudingen tussen ouders, onderwijs en zorg op scherp zetten. Dat zal niet in het belang zijn van het kind en wat hij of zij nodig heeft. In het rapport over dit onderwerp, geschreven door Marc Dullaert, wordt juist aangegeven dat praktische preventieve maatregelen nodig zijn: vroegsignalering van verzuim, instemming en betrokkenheid van ouders, zorgen dat de samenwerking van betrokkenen rondom een kind op gang komt, et cetera – de belangrijkste voorwaarden voor maatwerk in het onderwijs. Soms zijn de problemen te complex of te ver geëscaleerd en dat vraagt breed, interdisciplinair kijken om de oplossing te vinden en partijen mee te krijgen. Een onafhankelijk vangnet dus.

Teken de petitie
Vindt ook u dat er een onafhankelijk vangnet moet komen om voor alle kinderen passend onderwijs en zorg mogelijk te maken? Steun ons dan in onze lobby en teken de petitie.

Alle kinderen passend onderwijs en zorg voor een onafhankelijk vangnet

Deze petitie is een initiatief van Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met Ypsilon, Stichting Mama Vita, Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht en Ouderkracht voor ‘t kind.
Gezamenlijk zullen we voor de evaluatie passend onderwijs op 26 juni de petitie overhandigen aan de Ministers en Tweede Kamer. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe krachtiger onze stem.

Word-lid-balk 2019