Moties over digitaal lesmateriaal met algemene stemmen aangenomen

Op de dag voor het kerstreces, op 20 december, hebben Paul van Meenen en Lisa Westerveld twee moties ingediend over de beschikbaarheid van aangepast lesmateriaal, waaronder dyslexiebestanden.

Beide moties zijn met algemene stemmen (!) aangenomen.

Motie_van_de_leden_Westerveld_en_Van_Meenen_over_voldoende_aangepast_lesmateriaal Motie_van_de_leden_Van_Meenen_en_Westerveld_over_uitbreiding_van_de_taak_van_Dedicon

In oktober schreven we al over het stopzetten van de financiering van het aanpassen van bestanden voor dyslexiesoftware.

Dit betekende bijvoorbeeld dat Dedicon geen budget meer krijgt om nieuwe schoolboeken digitaal beschikbaar te maken voor leerlingen met dyslexie.

Balans had naar aanleiding van de eerste signalen van ouders dat er geen nieuwe schoolboeken meer digitaal beschikbaar zouden zijn een oproep geplaatst. Daar kwamen veel reacties op en Balans stuurde een brief naar de Tweede Kamer.

In het begrotingsoverleg werden hier door Paul van Meenen vragen aan de minister gesteld.

Eerdere berichten

Reacties oproep digitale schoolboeken Dedicon

Kamervragen over productie bestanden dyslexiesoftware

Géén digitale schoolboeken voor leerlingen met dyslexie

Lobby Kinderen met dyslexie hebben recht op digitaal lesmateriaal

De minister ging er van uitgaat dat scholen nu al de mogelijkheid hebben om zelf toegankelijke leermiddelen zoals bestanden voor dyslexiesoftware aan te schaffen voor hun dyslectische leerlingen. De huidige realiteit wijst echter uit dat dat tot op heden (nog) niet gebeurt.

Het klopt dat de door Dedicon gemaakte bestanden beschikbaar zijn en blijven, maar er komen continu nieuwe (grote en veelgebruikte) methoden op de markt. Daar worden op dit moment geen toegankelijke bestanden voor dyslexiesoftware voor gemaakt. Dyslectische leerlingen die deze nieuwe methoden op school gebruiken vissen nu dus achter het net, en kunnen daardoor een leerachterstand oplopen.

Met het aannemen van deze moties krijgt Dedicon toestemming om de bestemmingsreserve aan te wenden om haar taak weer op te pakken en verzoekt de regering om samen met het onderwijsveld, uitgeverijen en belangenverenigingen te bezien hoe op korte termijn voldoende aangepast lesmateriaal kan worden gemaakt.

Uiteraard zal Balans een van de gesprekspartners zijn. Wij houden u hierover op de hoogte.

Liggen de belangen van kinderen met dyslexie u ook na aan het hart, word dan nu lid.

Word lid balk