Reacties oproep digitale schoolboeken Dedicon

Lisa Westerveld
Lisa Westerveld Foto: Maarten Kools

Bedankt voor de vele reacties die Oudervereniging Balans in korte tijd heeft ontvangen op onze oproep over digitale schoolboeken.

Hieruit blijkt duidelijk dat veel leerlingen met dyslexie al dit schooljaar in de problemen komen, omdat de digitale schoolboeken die zij nodig hebben niet beschikbaar zijn.

Leerlingen met dyslexie staan hierdoor op achterstand bij het volgen van onderwijs. En dat vindt Oudervereniging Balans onacceptabel.

Kamervragen

Oudervereniging heeft de vele reacties geanonimiseerd gestuurd naar Lisa Westerveld van Groen Links die hierover schriftelijke Kamervragen gaat stellen op 11 oktober.

reacties oproep digitale schoolboeken Dedicon

Daarnaast hebben wij ook de minister en overige leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs hierover geïnformeerd. Met daarbij het verzoek deze bezuinigingsmaatregel zo snel mogelijk terug te draaien.

Balans zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u hierover informeren. Houd daarom onze website balansdigitaal, facebook, twitter en Balans Magazine goed in de gaten voor het laatste nieuws. Zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

We roepen onze leden vooral op ons de knelpunten te blijven melden waar ze tegen aanlopen. Nog geen lid?

Word lid balk