Staat van het onderwijs

De Staat van het Onderwijs volgens ouders

De inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op school niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Dit zegt Balans-directeur Swanet Woldhuis in de speciale Balans-uitgave Staat Onderwijs. Volgens Ouders die vandaag verschijnt (klik op de button rechtsonder dit bericht om de uitgave te downloaden). Het is een reactie op het rapport Staat van het Onderwijs 2015/2016 dat vandaag wordt gepresenteerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Staat Onderwijs. Volgens Ouders is ook een oproep aan de toekomstige regering om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zullen volgens Balans veel van de door de Inspectie gesignaleerde problemen – zoals kansenongelijkheid, zittenblijven en onderpresteren – worden opgelost.

Prestaties nemen af

Volgens Woldhuis ontbreekt het op dit moment vooral aan visie bij het ministerie van OCW. Alleen maar meer regeltjes invoeren leidt niet tot betere kwaliteit, zo stelt zij. Woldhuis: “Ter illustratie: ondanks de almaar toenemende eisen van het ministerie, nemen de prestaties van leerlingen op gebieden als lezen, rekenen en wis- en natuurkunde alleen maar af.”

Op de plank

Woldhuis hekelt in Staat Onderwijs. Volgens Ouders de eenzijdige aandacht van de Inspectie en de politiek voor de kansenongelijkheid van kinderen uit lage sociale milieus. “Het wordt tijd dat er daarnaast óók aandacht komt voor de grote kansenongelijkheid van kinderen met ontwikkelingsproblemen als ADHD, dyslexie en autisme. Doordat de juiste ondersteuning ontbreekt, stromen zij namelijk vaak af naar lagere onderwijsniveaus”, aldus Woldhuis. “En dat terwijl er nog 80 miljoen euro aan geld voor passend onderwijs op de plank ligt bij samenwerkingsverbanden. Dit is onacceptabel.”

 

Via de button links vindt u de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs

Klik op de button rechts om Staat Onderwijs. Volgens ouders te lezen

 

 

 

 

 

 

Meer reacties op de Staat van het Onderwijs