Studeren met een beperking: debat in Tweede Kamer

Vandaag praat de Tweede Kamer over Studeren met een beperking. Studenten met een beperking als autisme of ADHD lopen vast.

Laagdrempelige zorg ontbreekt vaak, zegt woordvoerder Joli Luijckx in het NRC. Oudervereniging Balans is vandaag aanwezig bij het debat.

Afgelopen zomer namen Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) gezamenlijk het initiatief om ervaringen met studeren met ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD en dyslexie op het mbo te bundelen in een dossier.

Dit leverde naast schrijnende verhalen ook veel vragen op van ouders en studenten op het hbo en wo. Want ook daar lopen heel veel studenten met een beperking vast.

De NVA en Oudervereniging Balans vragen daarom de Tweede Kamer om ook studenten met een beperking de kans te geven hun talenten en capaciteiten te ontplooien en zich goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Zowel binnen het mbo als hbo en wo geven veel studenten aan vroegtijdig met de opleiding te stoppen. Dit is zorgelijk omdat deze studenten hierdoor minder kansen hebben op een passende baan.

Daarbij hebben zij veelal een grote studieschuld vanwege het niet afronden van de opleiding. Dit maakt hun situatie extra uitzichtloos.

Er moet aandacht komen voor:

Ook de aansluiting op de arbeidsmarkt is onvoldoende en moet beter. Ruimte voor maatwerk bij studie en stage moet leiden tot een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van onderwijsinstellingen moeten beter geschoold worden en weten wát er mogelijk is, zodat zij goed kunnen doorverwijzen en dat de hulp bij de student komt die dit nodig heeft. Er is onbekendheid met het profileringsfonds: financiële ondersteuning bij studievertraging hoger onderwijs.

Minister zegt toe te gaan kijken naar eerdere begeleiding voor studenten met een beperking op het gebied van werk. Het kan niet zo zijn, dat je eerst werkeloos wordt voor je begeleiding en hulp krijgt!

Volgens minister heeft mbo instelling taak en verantwoordelijkheid bij het vinden van een passende stageplek voor studenten met een beperking.

Dossier hbo

Kamerbrief 19 april 2019

Dossier HBO-WO 2019

Dossier mbo

Kamerbrief 5 september 2018

Dossier mbo 2018

Ook het mbo moet werk maken van passend onderwijs!

Nog veel zorgen over studenten met een beperking op het mbo

Veel jongeren met autisme stranden op het mbo

Lees meer

Artikel NRC 24 april 2019: Weinig plek voor student met beperking