Lwoo, pro en passend onderwijs

Sinds 1 januari 2016 vallen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning in de klas. Hierdoor kunnen ze een goed afweging maken welke ondersteuning het beste past bij een leerling.

Op de website van Passend onderwijs kunt u meer lezen over de inpassing van lwoo en pro in het passend onderwijs.