Thema, interview • #mfeik • 16 februari 2017

‘Een aandachtsprobleem werkt angst in de hand’

Kinderen met ADHD of autisme worstelen vaak met een angst- of dwangstoornis. Susan Bögels, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelde een effectieve behandeling. ‘We geven kinderen eenvoudig gereedschap in handen waarmee ze hun angsten kunnen aanpakken.’