Actueel • Balans • 8 november 2017

Balans Ledenenquête 2017

Ledenenquete zonder ballon featured artikel

Een kleine 1200 leden vulden afgelopen zomer de Balans-ledenenquête in. De respons geeft een helder beeld van wie de huidige Balansleden zijn en wat zij verwachten van de oudervereniging.

Tekst: Bernadette Wijnker en Henri Mandemaker


Een kleine 1200 leden vulden afgelopen zomer de Balans-ledenenquête in, waarvoor dank! In de Balans Actueel een terugkoppeling van de uitkomsten.

In de zomer van 2017 ontvingen Balansleden een link naar de online-ledenenquête, die vervolgens door 1199 van hen werd ingevuld. Een mooie respons, die een helder beeld geeft van wie de huidige Balansleden zijn en wat zij verwachten van de oudervereniging.

 

Wie zijn de Balansleden?

Balansleden hebben vaak zowel een persoonlijke als een professionele interesse in ontwikkelingsproblematiek en in het begeleiden van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen (zie onderstaand kader ‘Profiel van het Balanslid’).

 

(Tekst gaat verder onder de grafiek)

Figuur 1

In figuur 1 is te zien dat bijna de helft van de huidige leden Balans kent via digitale kanalen, zoals balansdigitaal.nl en/of sociale media. Daarnaast maakt ongeveer een vijfde kennis met de vereniging via Balans Magazine (BM). Deze leden kennen BM via de school van hun kind (of waar ze zelf werken), van de wachtkamer bij een zorgverlener of via een andere ouder die lid is van Balans.

Een wat kleinere groep (16%) van de leden is op advies van een professional bij Balans terechtgekomen. Deze professional kan remedial teacher zijn, een logopedist, de leerkracht of een coach. Minder vaak gaat het om een behandelaar uit de GGZ; vaker om een zogenoemde eerstelijns hulpverlener of onderwijsprofessional.

 

Motivatie voor lidmaatschap

Leden zien Balans als dé organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, door informatie en handvatten te bieden aan de mensen die deze kinderen opvoeden, begeleiden en ondersteunen: ouders, zorg- en onderwijsprofessionals. Groot belang wordt, zo blijkt, gehecht aan de uitgave van BM, die zes maal per jaar verschijnt. Gevolgd door politieke lobby, wetenschappelijk onderzoek en de Balanswebsite. Voornaamste waarden die aan Balans worden toegekend zijn deskundig, betrouwbaar en betrokken.

De drie belangrijkste redenen om lid te worden van Balans:

  1. Balans geeft informatie waarmee ouders hun kind met ontwikkelingsproblemen beter begrijpen en begeleiden;
  2. Balans komt op voor de belangen van deze kinderen;
  3. Balans biedt handvatten aan onderwijs- en zorgprofes sionals om hen beter te begeleiden en/of te ondersteunen.

 

Wat verwachten de leden van Balans?

Meer dan negentig procent is het erover eens dat Balans zich moet inzetten voor:

  1. het vergroten van de kennis en vaardigheden van ouders en professionals die zich in het dagelijks leven inzetten voor kinderen met ontwikkelingsproblemen;
  2. de politieke lobby om de positie en kansen voor deze kinderen te verbeteren (betere zorg en onderwijs, meer acceptatie);
  3. online- en offline mogelijkheden waar ouders ervaringskennis kunnen delen.

 

(Tekst gaat verder onder de grafiek)

Figuur 2

Ongeveer een vijfde van de Balansleden wil graag méér doen met hun vakkennis en ervaringskennis bij Balans. Zoals in figuur 2 is te zien, willen zij zich met name inzetten als specialist op een bepaald vakgebied of als deskundige ouder in een workshop, lezing of blog. Een wat kleinere groep Balansleden wil als vrijwilliger meehelpen om regionale activiteiten te organiseren.

 

Hoe nu verder?

De Balans-ledenenquête vormt mede input voor het meerjarenbeleidsplan van Balans. Directie en bestuur gaan hier de komende maanden verder mee aan de slag.

 

Profiel van het Balanslid: persoonlijk én professioneel betrokken

Van de Balansleden is aldus deze enquête 91% ouder van een kind met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en 60% zorg- of onderwijsprofessional. Een grote groep leden is
zowel ouder-van als professioneel betrokken bij deze kinderen.

Kenmerken: Balansleden zijn doorgaans tussen de veertig en zestig jaar, hoogopgeleid, gehuwd en moeder van één of meer schoolgaande kinderen in de Balansdoelgroep. Daarnaast zijn ze vaak zelf werkzaam met kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen in het onderwijs, in de zorg of in het sociale domein.

Interessegebieden: Ze zijn geïnteresseerd in praktische informatie over omgaan met
autisme en ADHD, handvatten en informatie over het stimuleren van executieve functies bij schoolgaande kinderen en hulpmiddelen bij dyslexie. Daarnaast is er een bredere interesse in de ontwikkeling van het brein en in onderwijs in het algemeen.