Autisme • Balans • 12 mei 2017

‘Begrip leidt tot acceptatie’

autisme

Om meer begrip te krijgen voor autisme schreef neurowetenschapper Marcia Goddard er een helder, toegankelijk boek over: ‘Anders denken’. Ze vraagt daarin onder meer aandacht voor de ‘verborgen talenten’ van mensen met autisme. Een pleidooi daarom voor onderzoek-op-maat per kind. Marcia: ‘We moeten verder kijken dan alleen die sociale onhandigheid.’