Balans • 26 april 2019

De nieuwe Balans Magazine 02 van 2019 is uit. Thema: Evaluatie Jeugdzorg

De afgelopen jaren is er veel gezegd over de nadelige gevolgen van de invoering van de Jeugdwet in 2015. Hoe staat het nu, na vier jaar, met de jeugdzorg? Zijn de ‘kinderziektes’ verholpen? Daarover gaat het dossier Evaluatie jeugdzorg in ons nieuwe magazine.

Met onder meer:

  • PIJNPUNTENANALYSE  Ministerie van VWS: ‘Er liggen de nodige uitdagingen’
  • HET GEZIN  De zoektocht van de familie Gobind naar de juiste zorg
  • DE PRAKTIJKHOUDER  Ingrid Rours: ‘We willen het beste voor een kind’
  • DE ZORG  Ido Weijers: ‘In ons land doet zich feitelijke rechtsongelijkheid voor’
  • HET ONDERWIJS  Zorg en onderwijs moeten beter op elkaar worden afgestemd

Naast het themadossier vindt u in ons nieuwe magazine ook artikelen over dyscalculie, het programma Druk in de klas, een nieuwe aanpak van de behandeling van dyslexie – en méér.

Lees hier meer over de inhoud van Balans Magazine 02

Nog geen lid? Word het dan nu!