Balans • 23 december 2018

De nieuwe BM06 van 2018 is uit. Thema: Ouderparticipatie

Cover website zonder tekst

Dit keer een dossier over ‘Ouderparticipatie’

In dit nummer kunt u alles lezen over afstemming school, zorg en thuis.

Met onder meer:

  • HET GEZIN Janneke van Bockel houdt korte lijntjes met de mensen die haar dochter ondersteunen
  • DE ZORG ‘Ik houd van professionals die buiten de gebaande paden durven te opereren’
  • HET ONDERWIJS Hoe stem je thuis en school goed op elkaar af?
  • DE RECHTSPRAKTIJK Kati nka Slump over de zorgplicht in het onderwijs

Lees meer BM06-Persbericht-DEC2018

Nog geen lid? Word het dan nu!

Word lid balk