Balans • 22 februari 2018

Drie jaar Transitie Jeugdhulp, 2015 – 2018

Drie jaar jeugdhulp

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 werd de regie over de jeugdhulp overgeheveld naar de gemeenten. Hoe is de 'transitie jeugdhulp' de eerste drie jaar verlopen? Vier betrokkenen geven hun visie.