Dyscalculie • Balans • 19 april 2019

Het beleid van de overheid bij dyscalculie

Hoogleraar Hans van Luit beschrijft - en bekritiseert - het Nederlandse overheidsbeleid wat betreft de ondersteuning van leerlingen met dyscalculie. ‘Dat in het voortgezet onderwijs de uitvoering van de maatregelen wordt overgelaten aan de directeur, kan uiteraard worden beschouwd als slecht beleid.’