Thema: Acceptatie • Balans • 13 februari 2019

‘Het moet normaal worden om over je verdriet te praten’

'Het moet normaal worden om over je verdriet te praten'

Edith Raap, deskundige in ouderbegeleiding, vindt dat er in de zorg heel anders met ouders zou moeten worden omgegaan. ‘Als je samen met ouders optrekt vanaf het begin en echt samen met hen nadenkt over wat goed zou zijn, in gesprek gaat over hoe de ouders het ervaren en wat voor mogelijkheden zij zien, dan kom je misschien wel tot een heel ander soort hulp en een veel passender ondersteuning.’