Thema • Balans • 16 februari 2017

Lees hier alle artikelen uit BM01

BM01

Digitale editie van BM01 2017 voor leden

Hoe gaat het nu met… Selena (13)
‘Waarom mag ik nergens heen?’ vroeg Selena zich begin 2015 af. Selena was toen elf en zat in groep 8, bij een leerkracht die zich enorm voor haar inzette. Hoe gaat het nu met Selena (13, klassiek autisme, hoogbegaafd).

‘Jesses’ humor relativeert’
Femke (49) en Jesse (16, PDD-NOS) vormen sinds Jesse vier is en zijn ouders scheidden, een twee-eenheid. ‘Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.’

‘Kinderbrein verandert door methylfenidaat’
Het gebruik van methylfenidaat verandert een kinderbrein langdurig: kinderhersenen lijken, ook nog een week na het staken van de medicatie, méér dopamine aan te maken.

Jong schrijftalent mét dyslexie
Een boek schrijven is al een prestatie op zich, maar als je ook nog dyslexie hebt… Daphne Swaan (14) en Ian Laverman (24) deden het. Wat zij missen aan spellingsvaardigheden, maken zij ruimschoots goed met hun tomeloze fantasie en werklust. Twee jonge talenten aan het woord.

Bange bestuurders
Column van Katinka Slump, onderwijsjuriste, waarin zij schrijft over de angst die zij ziet bij schoolbestuurders. ‘Hoe goed zij ook hebben geleerd om hun angst te verbergen, machogedrag verraadt hen.’

‘Thimo’s school heeft echt veel lef getoond
Thimo (14) heeft autisme en zware dyslexie. De leervakken op school zorgen ervoor dat hij overspannen raakt, zijn resultaten zijn ondermaats. Zijn moeder Joli Luijckx stelt
alles in het werk om samen met de school een passende oplossing te vinden. Met succes! Een schoolvoorbeeld van goed maatwerk.

‘Ik heb nu alleen nog angstaanvallen binnenshuis’
Bradley was anderhalf, toen zijn ouders al wisten dat hij niet als andere kinderen was, zo paniekerig als hij bleef na het zien van een clown of de Pietermannen met Sinterklaas. Toen hij vier was, kreeg hij de diagnose PDD-NOS en McDD. Moeder Claudia werd van lieverlee expert. Bradley (bijna 16) leert intussen steeds beter zijn angsten te beteugelen.

‘Een aandachtsprobleem werkt angst in de hand’
Kinderen met ADHD of autisme worstelen vaak met een angst- of dwangstoornis. Susan Bögels, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelde een effectieve behandeling. ‘We geven kinderen eenvoudig gereedschap in handen waarmee ze hun angsten kunnen aanpakken.’

‘Dwanggedachten zijn hikjes van hersenen, meer niet’
Ondanks dat er nog heel weinig bekend is over angst- en dwangstoornissen, vindt Else de Haan (emeritus bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie) het een fascinerend probleem. Dagelijks houdt zij zich bezig met kinderen die angst- en dwangklachten hebben en onderzoekt zij de effectiviteit van de behandelingen die er zijn.

‘Het begint met preventie’
Een column door Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, over de manier waarop gemeenten de jeugdzorg organiseren. ‘Ik zie dat gemeenten en aanbieders elkaar steeds beter weten te vinden. De overgang naar gemeenten draagt bij aan vroegtijdige constatering, voorkoming en waar mogelijk inzet van meer generalistische hulpverlening.’