Thema: Innovaties in onderwijs • Balans • 8 augustus 2017

‘Kind leert alleen bij vertrouwen’

BM archief

Stichting Wervelkind geeft trainingen over ontwikkelingsproblematiek aan professionals binnen het regulier onderwijs. 'We spelen in op datgene waar leerkrachten en docenten sterk in zijn: de didactiek. Dat talent gaan we méér benutten.'