Wetenschap • #mfeik • 16 februari 2017

‘Kinderbrein verandert door methylfenidaat’

Liesbeth Reneman

Het gebruik van methylfenidaat verandert een kinderbrein langdurig: kinderhersenen lijken, ook nog een week na het staken van de medicatie, méér dopamine aan te maken.