Balans • 16 januari 2020

Lees hier alle artikelen uit Balans Magazine 01 van 2020

Digitale editie van Balans Magazine 01 voor leden. Het thema-dossier in dit nummer kwam tot stand in samenwerking met de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag.

‘De Academische Werkplaats brengt alle partijen rond ADHD bij elkaar’

Gesprek tussen Balans en wetenschapper Barbara van den Hoofdakker, o.a. over de vraag ‘Waarom verdient een label ADHD wel/geen voorkeur?’ en over trainingen voor ouders en leerkrachten. Artikel uit het thema-dossier ‘Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020?’

Iedereen mag op het feest!

‘In gesprekken met ouders ging het vaak over de afwijzing van hun kind door anderen. Mensen die dachten: dat kind heeft ADHD, dat nodig ik liever niet uit om te spelen.’ Universitair hoofddocent Laura Batstra bepleit om niemand buiten te sluiten bij kinderfeestjes. Artikel uit het thema-dossier ‘Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020?’

‘ADHD staat toch bekend als een aanstellersdiagnose…’

‘ “Wat maakt het eigenlijk uit wat hij heeft?”, zei de psychiater. “Jan zit nu toch op het speciaal onderwijs?” Ik schrok daarvan. Ik ben iemand die de naad van de kous wil weten.’ BM-columnist Francine Postma over het belang van het stellen van een diagnose. Artikel uit het thema-dossier ‘Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020?’

‘Écht naar elkaar luisteren, daar draait het om’

Betty Veenman deed promotie-onderzoek naar het zelfhulpprogramma voor leerkrachten ‘Druk in de Klas’. Zij pleit voor vroegtijdig samenwerken van alle betrokkenen rondom een kind met ADHD. Artikel uit het thema-dossier ‘Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020?’

‘De hele klas heeft er voordeel van’

Reportage over een basisschool die het programma ‘Druk in de klas’ gebruikt. Uit het thema-dossier ‘Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020?’

 

Dyslexie is leren omgaan met verschillen

Irene Besnard werkte mee aan de Nederlandse vertaling en bewerking van ‘Positive Dyslexia’, een boek van de Engelse wetenschapper Roderick Nicolson. Net als Nicolson pleit zij voor meer kind-volgend onderwijs. En daarnaast aandacht voor ontwikkeling van de vele talenten die Nicolson beschrijft bij mensen met dyslexie.

‘De problematiek gaat verder dan alleen de taal’

Constance Vissers is bijzonder hoogleraar taalontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit. ‘We weten dat deze kinderen vaak ook moeite hebben zichzelf aan te sturen en met het begrijpen van hun gevoelens en gedachten. De problematiek gaat dus verder dan alleen de taal.’

‘Vaak schieten ouders er zelf bij in…’

‘We proberen ouders meer kracht te geven zodat ze zich niet meer zo machteloos voelen.’ Coördinator Corinne Vinks over BalansOuderpower, een cursus voor ouders van tieners met ondersteuningsbehoeften.

‘Laat je niet intimideren door sociale druk’

Ivan (34, mede-oprichter van AutiRoze) kreeg van de ggz te horen dat hij ‘veel zaken niet zou kunnen’. In het buitenland ontdekte hij dat hij het met een ‘beperking’ wél redde om op eigen benen te staan, en anderen ‘zonder beperking’ niet.

‘Voor mij is Fygo de mooiste, de liefste en de knapste kerel’

‘Ik weet dat als ik hem nu niet loslaat, het zo weer mis kan gaan. Maar het druist in tegen alles wat een moeder wil zijn: iemand die dag en nacht voor haar kind zorgt en dat kan ik niet meer.’ Fygo (17) woont sinds kort in een gesloten instelling. Zijn moeder Karin vertelt.

‘Opeens spraken Sebastiaan en ik met de staatssecretaris’

Samen met andere ouders organiseerde Juliëtte Mutsaers in 2015 de manifestatie Thuiszitters Tellen en het symposium Het kan wel, over mogelijkheden van maatwerk voor ‘thuiszitters’. Bedoeld om ouders, overheid en het werkveld met elkaar te verbinden en ook om ouders te sterken. De inzet van Juliëtte en anderen wierp zijn vruchten af, ‘maar we zijn er nog lang niet’.

Q&A over de non-verbale leerstoornis (NLD)

Kinder- en jeugdneuropsycholoog Adriaan Kievit beantwoordt vragen van lezers over NLD.

Passend onderwijs: een bureaucratisch kasteel

Column van Jan Paternotte, lid van de Tweede Kamer voor D66 – en zoon van Arga Paternotte, die jarenlang hoofdredacteur was van Balans Magazine.

Balansvrijwilligers aan het woord

Interviews met Balansvrijwilligers Albertien Oppenheimer (Balans Rijnland) en Daniëlle Bartels (Balans Zwartewaterland & Steenwijkerland). ‘Het vrijwilligerswerk voor Balans geeft ons energie en het biedt ons de mogelijkheid om onze ervaring, kennis en netwerk in te zetten om Balansouders te ondersteunen.’