Balans • 25 april 2019

Lees hier alle artikelen uit Balans Magazine 02 van 2019

Digitale editie van BM02 voor leden

Jeugdzorg zélf is een zorgenkind

‘Snellere zorg, dichter bij huis en met een meer integrale aanpak’. Dat was de bedoeling van de grote stelselwijziging van de jeugdzorg in 2015. De praktijk pakt tot nu toe anders uit. Balans Magazine maakte een analyse en kwam tot twaalf ‘pijnpunten’.

Het beleid van de overheid bij dyscalculie

Hoogleraar Hans van Luit beschrijft – en bekritiseert – het Nederlandse overheidsbeleid wat betreft de ondersteuning van leerlingen met dyscalculie. ‘Dat in het voortgezet onderwijs de uitvoering van de maatregelen wordt overgelaten aan de directeur, kan uiteraard worden beschouwd als slecht beleid.’

Doorbraak in genetisch onderzoek naar ADHD

Hoogleraar Barbara Franke vertelt dat wetenschappers ‘het topje van de ijsberg’ hebben gevonden in hun onderzoek naar de biologische oorzaken van ADHD. Op de langere termijn kan dit soort onderzoek leiden tot betere diagnostiek en betere therapieën.

Terug naar de juiste leerstand

Sommige kinderen met dyslexie zijn ervan overtuigd dat het leren lezen een hopeloze zaak is. Die gedachte, die ‘statische mindset’ is écht om te keren, vertelt dyslexie-expert Boukje Toering. Met een nieuwe benadering lukt het behandelaren om kinderen ‘weer in de juiste leerstand te zetten’.

‘In ons land doet zich feitelijke rechtsongelijkheid voor’

Hoogleraar Ido Weijers heeft in Balans Magazine al een paar keer zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Weijers is nog steeds kritisch. ‘Ik denk dat we inmiddels wel mogen concluderen dat er zich op dit vlak in ons land feitelijke rechtsongelijkheid voordoet.’

‘De erkenning dat hij écht een probleem heeft, helpt ons enorm’

De familie Gobind is zeer positief over de – wat kleinere – zorgaanbieder die hen helpt bij de problemen met hun 7-jarige zoon. ‘Geen ellenlange trajecten, maar direct goede uitleg. We worden gehoord en geadviseerd.’ Toch moeten zij, vanwege de transitie jeugdzorg, misschien terug naar een grote zorgaanbieder.

‘Zorg in de school voorkomt uitval’

Twintig organisaties, waaronder de PO- en VO-raad en Jeugdzorg Nederland, hebben in 2018 de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht – bedoeld om onderwijs en zorg beter op elkaar af te stemmen in het belang van de leerlingen. Een interview met René Peeters, kwartiermaker van de Coalitie.

‘We willen het beste voor een kind’

Ingrid Rours, directeur-kinderarts bij medisch centrum Kinderplein, ziet veel nadelen van de transitie jeugdzorg. ‘Er zijn meer personeel en meer financiën nodig om de taken gedaan te krijgen; het merendeel wordt nu niet ingezet voor de daadwerkelijke zorg.’

Minder druk in de klas dankzij leerkrachtmethode

Psychologe Betty Veenman deed onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de klas’- een zelfhulpmethode voor leerkrachten van drukke kinderen. ‘Leerkrachten die de methode gebruikten, merkten een afname van ADHD-symptomen en een kleine verbetering in het sociaal functioneren van de kinderen.’

‘Mijn kinderen zijn klaar met speciaal zijn’

‘Als ik alleen het basale verhaal zou opschrijven, zit ik zo op acht A4’tjes.’ Ellen over de problemen van haar kinderen, en over haar strijd om deze jonge mensen een plekje in het onderwijs te geven.

Q&A over Brusjes

Elien Veldhuizen, arts, beantwoordt lezersvragen over brusjes – broertjes en zusjes van kinderen met een psychische aandoening.

‘Ik ben geen begeleider meer, maar moeder’

Chantal en Patrick hebben kinderen met autisme, vangen nog een aantal kinderen met autisme op, en blijven er relaxed onder – al is er zo nu en dan een ‘natte washanddag’.

Regiovrijwilligers Balans aan het woord

Interviews met regionale voorzitters Erna Dogger (Balans Twente) en Mirjam Damen (Balans Tilburg). ‘Bij Balans geven we ouders juist een positief perspectief mee. Zodat ze weten dat het weliswaar af en toe moeilijk kan worden, maar dat er veel mogelijk is. En misschien nog wel belangrijker: dat ze er niet alleen voor staan!’

‘Ik wil een leraar worden die kinderen nooit apart zet’

Cuno (20) werd gepest op school en zat met zichzelf in de knoop. Nu wil hij zelf leraar worden. ‘Ik wil dieper op die kinderen ingaan dan met mij is gebeurd.’