Balans • 4 november 2019

Lees hier alle artikelen uit Balans Magazine 04 van 2019

Digitale editie van Balans Magazine 04 voor leden

‘Lastige ouders’?

‘Ik word een beetje moe van de berichten over lastige ouders’, zegt Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid. ‘Als kind heb je geluk dat je ouders onvoorwaardelijk voor je opkomen (…) Wie doet dat anders? Ouders van wie je als kind weet dat ze ten diepste altijd aan jouw kant staan, al voel jij je afgewezen in de klas.’

‘Ouders, vertrouw op jullie intuïtie!’

Juan Manterola, jeugdarts kinderrevalidatie, vindt het een groot probleem dat signalen van DCD nog te vaak niet worden herkend – waarna passende hulp uitblijft. ‘Met goede hulp – en dat is dus niet eindeloos motorische taken oefenen – willen we het vermijdingsgedrag dat deze kinderen zelfs als volwassene nog belemmert, zoveel mogelijk voorkomen.’

‘Ook zeer makkelijk lerende kinderen hebben hulp nodig’

Willy de Heer, onderzoeker onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, richtte het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden op. ‘Denk eraan dat het belangrijk is voor je kind dat aan zijn leerbehoefte tegemoet wordt gekomen. Als dat niet gebeurt, kan het leer- en gedragsproblemen ontwikkelen die ernstig kunnen worden.’

Leesproblemen of dyslexie?

‘Je hoeft als ouder niet zelf een remedial teacher in te gaan huren om extra te oefenen met je kind. Goed leesonderwijs – ook als een kind een leesprobleem heeft – is basiszorg en een taak van de school.’ Interview met Evelien Krikhaar, programmamanager van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

‘De weerstand tegen ADHD is toegenomen’

‘Er is veel kritiek op artsen die te snel een diagnose stellen, maar bij meisjes wordt ADHD juist vaak over het hoofd gezien.’ In dit interview met Jan Buitelaar, afscheid nemend hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, bespreekt hij onder andere de groeiende weerstand tegen de diagnose ADHD.

‘Je kunt je kind niet veranderen, maar beleid wel!’

Annet moet het onderwijs steeds weer voorhouden wat haar zoon met autisme nodig heeft – en zorgen dat haar zoon het passende onderwijs krijgt. Op dit moment is dat huisonderwijs op huislocatie. ‘Ik vind principieel dat schoolbesturen (en gemeenten) dit soort maatwerk moeten inrichten en dus ook moeten betalen als dat nodig is. Dat volgt uit de wetgeving over passend onderwijs.’

‘Ik vind mijn kind perfect, met al zijn voor- én nadelen’

Iva en Peter zijn nuchter over de diagnose ADD die hun zoon Petar (16) kreeg. ’Ik denk vaak: ADD? Ja, misschien, maar dat hoeft geen belemmering te zijn voor een fijn leven met successen die bij jou passen.’

‘Op de middelbare school liep het grandioos mis’

De zoon van Marian Bruijnzeels redde het niet op school en kreeg op zijn achttiende een vrijstelling arbeid. Daarna kreeg zij ook zelf de diagnose autisme. ‘Wat ik wil benadrukken is dat autisme niet zozeer een stoornis is, maar een variatie in ons mens-zijn, die zich wél kan ontwikkelen tot stoornis. Dat is veel helpender als notie, voor maatschappij, gezin en de persoon die het treft.’

Q&A, over executieve functies

Marije Kuin, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, beantwoordt lezersvragen over executieve functies.

Regiovrijwilligers Balans aan het woord

Interviews met regiovrijwilligers Lia van Kooten (Balans Utrecht) en Tineke van den Broecke (Balans Gelderland). ‘Het geven van die cursus is een van de meest dankbare dingen die ik ooit heb gedaan.’