Balans • 22 februari 2018

Lees hier alle artikelen uit BM01 van 2018

BM01 cover zonder tekst

Dubbele kinderbijslag

Ouders van zorg intensieve kinderen hebben recht op dubbele kinderbijslag, maar de regeling daarvoor leidt in de praktijk vaak tot een gevoel van onrechtvaardigheid. Balans lobbyt voor een betere voorziening.

‘Kerel, proficiat, je hebt het geflikt’

Thuiszitter Luca (PDD-NOS) deed thuis staatsexamen vmbo-tl en slaagde. ‘Iedere examinator zag zijn wilskracht: deze thuiszitter kreeg het voor elkaar. Alleen. Zelf. De feedback was zó positief.’

2 op de 3 dyslexieleerlingen is te voorkomen

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij pleit voor vroegtijdige interventie bij dyslexie. Vooral oefenen met het computerprogramma Bouw! kan leesproblemen voorkomen, zegt hij. ‘Op basis van twee à drie keer tien tot vijftien minuten oefenen per week, en dat twee jaar lang, voorkwamen we in twee van de drie gevallen dat kinderen leesproblemen kregen.’

Plaspil bij prikkelproblemen?

Kinder- en jeugdpsychiater Hilgo Bruining onderzoekt of een plaspil uitkomst kan bieden voor kinderen met ADHD of autisme. De eerste resultaten noemt hij ‘zeer inspirerend’. ‘Sommige kinderen die thuiszaten omdat ze in de klas niet konden functioneren, gaan sinds ze de plaspil nemen weer naar school.’

Q & A over Gilles de la Tourette

Dr. Chaim Huijser beantwoordt vragen over Gilles de la Tourette.

‘Dit is autisme!’

Colette de Bruin bedacht de Geef me de 5-methode voor helder communiceren met mensen met autisme. In het boek ‘Dit is autisme’ heeft ze de methode nu wetenschappelijk onderbouwd.

De vernieuwde jeugdhulp: wat moet beter?

Introductie bij het Dossier ‘Transitie Jeugdhulp’.

Over vechten en overleven

De ouders van Jonas (17, autisme, bipolaire en anti-sociale gedragsstoornis) vinden dat instellingen sinds detransitie jeugdzorg nog meer naarbinnen zijn gekeerd. ‘Ook ons vaste aanspreekpunt krijgt het niet voor elkaar dat iedereen, inclusief de instellingen, samen aan tafel gaat.’

Drie jaar transitie jeugdhulp 2015-2018

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 werd de regie over de jeugdhulp overgeheveld naar de gemeenten. Hoe is de ‘transitie jeugdhulp’ de eerste drie jaar verlopen? Vier betrokkenen geven hun visie.

‘Laat ouders gewoon ouders zijn’

Zorgmanager Katja Stil is teleurgesteld over de eerste drie jaar van de transitie Jeugdhulp. ‘De transitie had veel meer potentie en heeft deze nog steeds, alleen moeten we anders gaan denken.’

‘Het moest én snel én goedkoop én goed. Onmogelijk’

René Clarijs, expert op het gebied van Jeugdhulp, maakt zich zorgen over de transitie en pleit voor beleid ten aanzien van de vrije tijd van jeugdigen. ‘Door orthopedagogen in Nederland niet in te zetten in de vrije tijd, laten we grote kansen liggen.’

‘Ja, oefenen heeft écht zin’

Dyslexie-onderzoekster Liesbeth Tilanus vertaalde haar wetenschappelijke onderzoek en de verkregen inzichten tot een spannend kinderboek dat in januari is uitgekomen: ‘Een kroon voor een kanjer’.

Tics door PANDAS, ADHD of Tourette

Kinderen met PANDAS hebben last van symptomen die ook een rol kunnen spelen bij Gilles de la Tourette, ASS en/of ADHD. In het AMC in Amsterdam houdt Dr. Chaim Huijser een spreekuur om de diagnose bij kinderen te kunnen stellen.