Balans • 18 september 2018

Lees hier alle artikelen uit BM04 van 2018

BM04-AankondigingMetInhoud

Rechter: ‘Dyslexie is een psychisch probleem’

Volgens een rechter in Zwolle is dyslexie een psychisch probleem. Dat betekent dat, op grond van de Jeugdwet, de gemeente voor hulp moet zorgen voor álle kinderen met dyslexie.

Wanneer mag Liza blijven doen wat voor haar werkt?

Het gaat langzaam beter met thuiszitter Liza (al een aantal keren geportretteerd in BM). School en schoolarts hebben nu moeite met de ‘te voorzichtige’ aanpak van moeder Petra. ‘In het ergste scenario worden wij beschuldigd van verwaarlozing.’

Door Jop kunnen we de rest van de wereld ook aan

‘Wat enorm helpt, is dat we allemaal goed met elkaar op kunnen schieten.’ Portret van Mirna en Olaf en hun kinderen Fleur (hoogsensitief) en Jop (ADHD en hoogsensitief).

Q&A over TOS

Kim Vermeulen beantwoordt vragen van Amber van Straaten, over de taalontwikkelingsstoornis TOS.

Dyslexie Stimuleringsprogramma

Introductie van het themadossier rondom het Stimuleringsprogramma Dyslexie.

‘Dyslexie gaat verder dan problemen met lezen’

‘Het is heftig om drie kinderen op te voeden met dyslexie.’ Alleenstaande moeder Chantal vertelt over haar ervaringen.

Het móét en kán anders’

Het Stimuleringsprogramma Dyslexie wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Marjan Zandbergen vertelt wat het ministerie nog méér doet om te zorgen voor betere signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie.

‘Door de techniek krijgen dyslectici het gelukkig steeds makkelijker’

‘De technologie gaat de komende decennia nog voor grote verrassingen zorgen.’ Dyslexiespecialist prof. dr. Aryan van der Leij is hoopvol gestemd over ontdekkingen uit de wetenschap die kinderen met dyslexie kunnen helpen.

‘Alles over dyslexie is straks op één plek te vinden’

Er komt een digitaal, interactief platform voor iedereen die, op welke manier dan ook, betrokken is bij dyslexie. Marijke van Grafhorst (voorzitter Nederlands Kwaliteits-instituut Dyslexie) vertelt over de plannen.

Plezier in lezen met het juiste materiaal

Kunnen ook kinderen met leesproblemen weer plezier krijgen in lezen? Ja, twee pilotprojecten van de Koninklijke Bibliotheek bewijzen dat het kan.

Ik wil bereiken dat een leerling weer plezier krijgt in een vak

Remedial teacher Mieke Urff begeleidt kinderen met dyslexie. ‘Met de juiste begeleiding kunnen zij gewoon het onderwijs volgen dat bij hen past. Het is zo jammer als een jongere alleen vanwege dyslexie afstroomt naar een lager niveau. Onnodig ook.’

Vermijdingsgedrag vergroot de achterstand

Dr. Chris Struiksma (Stichting Dyslexie Nederland) wil dat kinderen met dyslexie zich geen uitzondering meer hoeven te voelen in de klas. ‘Ik heb gezien welke impact dyslexie kan hebben op kinderen. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt.’

‘Niet afwachten, meteen samen ingrijpen’

Wat kan er beter in het onderwijs, als het gaat om de aanpak van leesproblemen en dyslexie? Ria Kleijnen, in Limburg verbonden aan het project ‘Dyslexie in transitie’, geeft haar visie.

Enkelvoudige dyslexie komt heel weinig voor

Behandelaar Beatrijs Brand ziet in de praktijk dat kinderen met dyslexie vaak ook last hebben van bijkomende problemen. Dat heeft gevolgen voor de vergoeding van de dyslexiebehandeling, maar ook voor de behandeling zelf.

Ik zei tegen mezelf: hup, de deur uit!

Bob (23, PDD-NOS) woont sinds een jaar op zichzelf en doet zoveel mogelijk zelfstandig. ‘Je kunt niet je hele leven een handje vasthouden, je moet het ook een keer zelf doen.’

‘Hoe jonger je begint met behandelen, hoe beter voor het kind’

ADHD-onderzoeker Sandra Kooij, auteur van het vernieuwde handboek ‘ADHD bij volwassenen’, heeft ook een boodschap voor ouders van kinderen met ADHD: ‘Hoe jonger je begint met behandelen, hoe minder het kind wordt gepest, hoe beter het gaat op school, hoe lager de kans op verslaving, hoe lager de kans op depressies.’

Moeder op pelgrimstocht

Met een lange voettocht haalde ze 1800 euro op voor het BalansFonds: Francine Postma, moeder van Coen (ASS) en Jan (ADHD). ‘Maar bovenal voelde ik de onvoorwaardelijke liefde voor al mijn mannen, die ondergesneeuwd was geraakt in de dagelijkse strijd, weer tot diep in mijn vezels.’