Balans • 23 december 2018

Lees hier alle artikelen uit BM06 van 2018

Cover BM met tekst

Digitale editie van BM06 voor leden

DCD is veel meer dan alleen motorische ‘onhandigheid’

Griet en Kaat Dewitte, beiden gespecialiseerd in DCD, vertellen dat DCD veel méér is dan alleen motorische ‘onhandigheid’. Het werkt zelfs door bij het woordjes leren in een vreemde taal, of het opslaan van de tafels bij rekenen.

Q&A over DCD

Theone Kampstra (bewegingswetenschapper en ergotherapeut) beantwoordt lezersvragen over DCD.

VU-onderzoek wijst uit: ADHD-medicatie verbetert schoolprestaties nauwelijks

Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzocht het effect van ADHD-medicatie op de schoolprestaties.  ‘Veel mensen waren verbaasd over de uitkomst van mijn onderzoek.’

‘Samenwerking tussen ouders en school is zo logisch’

Kinder- en jeugdpsycholoog Noëlle Pameijer is bekend van haar boeken over de samenwerking tussen ouders en school. ‘Ik heb nog nooit een leerkracht ontmoet die zegt: ik wil doelbewust dat het niet goed gaat met deze leerling.’

‘Zorgplicht in onderwijs móét wettelijk worden vastgelegd’

Onderwijsjurist Katinka Slump zet zich in voor een wet die duidelijk maakt wat ouders van scholen mogen verwachten. ‘Als die wet er is, dan weet iedereen dat je een leerling niet zomaar kunt verwijderen of uitschrijven. Dan hebben ouders eindelijk een instrument om voor de belangen van hun kind in het onderwijs op te komen.’

‘Koester de mensen die er voor jóú zijn’

Janneke van Bockel, moeder van een dochter met autisme, merkte al snel dat het belangrijk was een goede relatie op te bouwen met de hulpverlening. ‘Het is fijn om te kunnen delen en samen te werken.’

‘Ouders willen gezien worden als ouders’

Wim Goossens (zelf ouder van een zoon met autisme en verstandelijke beperking) is expert op het gebied van ‘ouderparticipatie in de zorg’. ‘Het draait allemaal om wederkerigheid, waarbij de professional meer moeite moet doen om zich in de context van de ouder te verplaatsen.’

‘Thuisonderwijs is een optie’

Onderwijsonderzoeker Henk Blok is secretaris van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs. ‘We hebben als maatschappij de verplichting kinderen hun recht op onderwijs te gunnen – als dat niet op school kan, dan met een alternatief.’

‘Wat ons sterker maakt? De verschillen’

‘Ik handel vaak uit en met emotie en Joerie handelt vanuit rust en structuur.’ Zo staan Hester en Joerie samen sterk bij de opvoeding van hun kinderen Pim (8, ADHD en vermoedelijk een auditieve verwerkingsstoornis) en Loek (5).

‘Ik denk zelden verder dan het huidige moment’

Martijn (22) liep vast in het middelbaar onderwijs en studeert nu online aan de beroemde Harvard University. In stilte en zonder al te veel prikkels, presteren zonder zorgen.

Zelfvertrouwen door beeldende therapie

Celine Schweizer is beeldend therapeut en doet onderzoek naar het effect van beeldende therapie bij kinderen met autisme. ‘Kinderen leren door beeldende therapie beter voelen waar ze goed in zijn en kunnen beter aangeven wat ze moeilijk vinden.’

‘Taal is nodig om jezelf aan te sturen’

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben ook meer moeite met planning, flexibiliteit en het onderdrukken van impulsen. ‘Als je kunt zeggen dat je boos bent, kun je er makkelijker mee omgaan dan wanneer je dat gevoel niet kunt verwoorden.’