Balans • 8 november 2017

Lees hier alle artikelen uit BM06

BM aankondiging met Klik hier

Digitale editie van BM06 2017 voor leden

Balans leden enquête

Een kleine 1200 leden vulden afgelopen zomer de Balans-ledenenquête in. De respons geeft een helder beeld van wie de huidige Balansleden zijn en wat zij verwachten van de oudervereniging.

‘Opeens ontdekte Randy: ik kan wél van alles’

Het gaat beter met thuiszitter Randy, die ook vorig jaar al werd geportretteerd in BM. ‘Als ik Randy nu zie, zijn die jaren van intensieve begeleiding me alles waard geweest.’

Balanslezing – Gezins PR

Hoe ga je als ouders om met reacties van anderen op jouw kind? Daarover gaan de cursussen ‘Je woordje klaar’ en ‘Ouders in gesprek’, die georganiseerd worden door Balans Academy. Cursusleider Martine Baadenhuijsen vertelt over ditzelfde onderwerp in haar Balanslezing op donderdag 7 december.

‘Leven als gezin met McDD is een leerzame uitdaging’

De oudste zoon van Nicole heeft vermoedelijk McDD. ‘Hoe intensief en zwaar de vermoedelijke McDD-kant ook is, ik zie het leven als gezin met deze diagnose als een grote en leerzame uitdaging.’

‘Meer regie over je eigen leven’

In december 2017 wordt Super Brains gelanceerd: een app die ADHD’ers helpt de regie over hun leven in handen te houden. Ontwikkelaar Rutger den Hollander heeft zelf ADHD. ‘Ik dacht: je moet eigenlijk iets hebben om te zorgen dat je je aan bepaalde regels en afspraken houdt.’

Kinderrechten

Onderwijsjuriste Katinka Slump geeft in haar columns inzicht in de complexe wet- en regelgeving van het Onderwijsrecht, en wat die regels in de praktijk betekenen voor ouders en leerlingen.

‘Duizend genen zijn betrokken bij leesvaardigheid’

Dr. Elsje van Bergen doet onderzoek naar erfelijke en omgevingsinvloeden op dyslexie. ‘Leesvaardigheid is heel erg erfelijk, maar daar is niet alles mee gezegd. Het verbeteren van de omgeving en het onderwijs is altijd zinvol.’

Q&A over dyslexie

Prof. dr. Aryan van der Leij beantwoordt vragen over dyslexie van Michelle Jansen uit Beek en Donk.

‘Er waren zoveel kansen en toch zat hij ruim 1,5 jaar thuis’

Nicole en haar zoon met MCDD hebben de uitwerking van de wet passend onderwijs aan den lijve ondervonden. ‘Het was energievretend. Er werd niet gekeken naar wat hij had meegemaakt en nodig had. Er werd niet gekeken naar zijn mogelijkheden, alleen naar de onmogelijkheden. En er waren zoveel kansen, en toch zat hij uiteindelijk anderhalf jaar thuis.’

Facts & Figures Passend onderwijs anno 2017

Feiten en cijfers over passend onderwijs anno 2017. Met aandacht voor: thuiszitters, de positie van ouders en leraren, vrijstellingen van de Leerplichtwet, en een aantal succesverhalen.

‘Ouders kunnen ontzettend veel van elkaar leren’

Nely Sieffers is oprichter van UW Ouderplatform, een ‘schoolvoorbeeld van oudermedezeggenschap’ op het gebied van jeugdhulp en passend onderwijs. ‘De zorg is op dit moment zó complex dat ouders het alleen vaak niet redden.’

Kohnstamm Instituut: ‘Driehoek school-ouders-Jeugdhulp is wenselijk’

Het passend onderwijs is medio 2014 ingevoerd. Hoe gaat het inmiddels? Worden ouders voldoende gehoord binnen passend onderwijs? Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek.

‘Niet ánders oefenen, maar juist veel vaker’

Rekendeskundige Ceciel Borghouts spreekt bij dyscalculie liever niet van een stoornis. ‘Er zijn inderdaad kinderen die veel minder aanleg voor rekenen hebben (…) Maar als je het vroegtijdig aanpakt, wordt het probleem minder.’

NLD: De leerstoornis die geen stoornis mag heten

Kinder- en jeugdneuropsycholoog Adriaan Kievit blijft zich inzetten voor kinderen met NLD – hoewel NLD officieel niet erkend wordt als stoornis. ‘Je ziet dat kinderen met NLD die niet goed worden ondersteund, snel somber kunnen worden, depressief, angstig, boos en ook opstandig. Daarom is het ook zo belangrijk dat een leerkracht op de hoogte is.’