Thema • Balans • 10 augustus 2017

Lees hier alle artikelen uit BM03

Digitale editie van BM03 2016 voor leden.

‘Ontzeg een kind nooit je warmte’

Professor psychopathologie Bram Orobio de Castro is geïnteresseerd in hoe agressief gedrag ontstaat, in stand blijft en erger wordt. ‘Voor mij gaat het om de vraag: onder welke omstandigheden doet zich het gedrag voor? Van daaruit kun je aan de slag.’

‘Verbinden brengt je verder’

Mirthe (40) en René (43) hebben drie kinderen: Annemijn (5), Luuk (10, ADHD en MCDD) en Floor (12, klassiek autisme). ‘Mijn kinderen hebben mij veel ruimdenkender gemaakt, ik heb veel mogen loslaten.’

‘Niet de focus leggen op wat ze niet kunnen’

Ingrid is moeder van thuiszitter Jesse (13, dyslexie, hoogbegaafd, hoogsensitief) en vindt het belangrijk te bouwen aan zijn sterke kanten. ‘Als je hem naar een willekeurig buitenland zou sturen, zou hij bij terugkomst de taal vloeiend spreken.’

‘Plannen lukt vaak best, het ontbreekt eerder aan motivatie’

Psycholoog Bianca Boyer vertelt over ‘Zelf plannen’, een therapie voor jongeren met ADHD die moeite hebben hun huis- en schoolwerk te plannen. ‘Ik vermoed dat het probleem bij deze jongeren meer zit in de motivatie en niet in een gebrek aan vaardigheden.’

‘Zonder medicijnen hield ik hun ontwikkeling tegen’

Sanne-Lot van Ulzen en haar twee zoons gebruiken alledrie medicatie, terwijl zij voorheen fel tegen was. ‘Ik dacht ook: ze zijn gewoon zoals ze zijn, waarom moeten ze een pilletje?’

‘Medicatie geeft niet aan of de diagnose klopt’

Klinisch farmacoloog dr. Glenn Dumont schreef een praktisch boek over ADHD-medicatie. Balans sprak met hem over het nut van ADHD-medicatie en de fabels die er bestaan.

‘Een pilletje voorschrijven is goedkoper…’

Anne-Flore Matthijssen (UMC Groningen) doet onderzoek naar het gestegen gebruik van ADHD-medicatie. Worden de richtlijnen bij diagnostiek van ADHD en het voorschrijven van medicatie wel nageleefd? En wat zijn de langetermijneffecten van methylfenidaat?

‘Methylfenidaat mag geen zoethouder zijn’

Arga Paternotte was jarenlang hoofdredacteur van Balans Magazine en maakte de opkomst van het gebruik van ADHD-medicatie mee. ‘Pas als je het hele plaatje kent van een kind, kun je al dan niet tot medicatie besluiten.’

‘Individueel en specifiek trainen, dat werkt het best’

Ontwikkelingspsycholoog Gorka Fraga González doet onderzoek naar vloeiend lezen bij kinderen met dyslexie. ‘De meeste studies komen tot de conclusie dat spelling en leesnauwkeurigheid wel kunnen verbeteren na training, maar vloeiend lezen niet. Wij hebben nu aangetoond dat dat wel kan.’

‘Ieder kind verdient een veilig thuis’

Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de PvdA, schrijft over kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. ‘Gelukkig neemt het aantal kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen toe ten opzichte van kinderen in instellingen.’