Balans • 8 maart 2021

Lees hier de artikelen uit BalansMagazine 01 van 2021

Digitale editie van BalansMagazine 01, voor leden.

Kun je over ADHD ‘heen groeien’?

Ongeveer zestig procent van de kinderen met ADHD heeft op latere leeftijd minder last van ADHD-symptomen, blijkt uit onderzoek van Melissa Vos, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Passend onderwijs en jeugdzorg; mooie woorden of ook daden?

Waarvoor staan de vijf grootste partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. En dan in het bijzonder waar het de Balansdoelgroep aangaat?

Kinderrechten worden geschonden, ook in Nederland:  ‘Het is pure willekeur…’

Houdt Nederland zich aan de rechten van het kind zoals die omschreven zijn in het VN Kinderrechtenverdrag? Wij vroegen het aan deskundigen op het gebied van jeugdzorg, jeugdrecht en onderwijs.

Dyscalculie & Dyslexie: twee zijden van één medaille

Hans van Luit, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, over de vraag: In hoeverre lijken dyslexie en dyscalculie op elkaar?

‘Niet over álles de strijd aangaan. Dat hielp echt’

Portret van een Balans-gezin. Dit keer: Irma en Niels en hun kinderen Stijn en Emma. Stijn heeft autisme en verbleef zeven maanden in een gesloten inrichting.

De theorie van Alice van der Pas: ‘Werken vanuit ouderperspectief vergt een mentale switch’

Waar hulpverleners als vanzelf de kant van het kind kiezen, daar kijkt gezinstherapeut Alice van der Pas (1934-2017) primair naar ouders.

‘Je wil alleen maar dat je kind weer gaat léven’

Thomas is veertien en zit al een jaar thuis als hij overdag naar een zorgboerderij zal gaan. Nu – na een jaar – groeit langzaam Thomas’ zelfvertrouwen en het vertrouwen in andere mensen.

Communiceren met school: ‘Leerkrachten krijgen weinig positieve feedback van ouders’

Interview met kinderpsycholoog Noëlle Pameijer over ouderbetrokkenheid en positieve communicatie met school.

Jelle Jolles: ‘De verbinding met mijn kinderen is inmiddels wederkerig’

In de rubriek ‘Onder Ouders’ vertellen experts over hun eigen ouderschap. Dit keer: Jelle Jolles, emeritus hoogleraar neuro-psychologie.

‘Mijn manier van leren sloot niet aan bij de docenten’

In de rubriek 18+ komen jongvolwassenen uit de Balans-doelgroep aan het woord. Eduard Poot heeft dyslexie en voelde zich op school weggezet als ‘probleemleerling’.

Q&A over ‘Tackle your Tics’

Psycholoog Annet Heijerman beantwoordt vragen over het programma ‘Tackle your Tics’.

Investeren in een eerlijk proces

Column van onderwijsjurist Katinka Slump

Balansvrijwilligers aan het woord

Interviews met Petra Dekker (Mama Vita Haarlem) en Kitty Spier (Mama Vita Deventer).