Thema: Terugblik transitie Jeugdhulp • Balans • 21 juni 2018

‘Meer armoedebeleid dan jeugdhulp’

BM archief

Hoogleraar Ido Weijers schetste vooraf een somber beeld van de aankomende transitie Jeugdhulp. Hij constateert nu dat zijn voorspelling helaas is uitgekomen. 'Op alle terreinen die ik destijds als risico heb aangemerkt, zie ik negatieve ontwikkelingen.'