Balans • 8 november 2017

‘Niet ánders oefenen, maar juist veel vaker’

Dyscalculie vaker oefenen

Rekendeskundige Ceciel Borghouts spreekt bij dyscalculie liever niet van een stoornis. 'Er zijn inderdaad kinderen die veel minder aanleg voor rekenen hebben (...) Maar als je het vroegtijdig aanpakt, wordt het probleem minder.'