Thema • #mfeik • 17 februari 2017

‘Ouderbetrokkenheid is onmisbaar voor elk kind’

Kinderen met ontwikkelingsproblematiek kunnen in de puberteit veel van zichzelf en van hun ouders vragen. Het boek Pittige Pubers gaat specifiek in op deze leeftijdsfase. Balans Magazine ‘ontleedt’ het boek aan de hand van de drie psychologische basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.