Thema: Medicatiegebruik • Balans • 10 augustus 2017

‘Een pilletje voorschrijven is goedkoper…’

BM archief

Anne-Flore Matthijssen (UMC Groningen) doet onderzoek naar het gestegen gebruik van ADHD-medicatie. Worden de richtlijnen bij diagnostiek van ADHD en het voorschrijven van medicatie wel nageleefd? En wat zijn de langetermijneffecten van methylfenidaat?