Interview • Balans • 22 februari 2018

Plaspil bij prikkelproblemen?

Een plaspil bij prikkelproblemen

Kinder- en jeugdpsychiater Hilgo Bruining onderzoekt of een plaspil uitkomst kan bieden voor kinderen met ADHD of autisme. De eerste resultaten noemt hij 'zeer inspirerend'. ‘Sommige kinderen die thuiszaten omdat ze in de klas niet konden functioneren, gaan sinds ze de plaspil nemen weer naar school.'