Thema: Dyslexie • Balans • 18 september 2018

Plezier in lezen met het juiste materiaal

letters door elkaar

Kunnen ook kinderen met leesproblemen weer plezier krijgen in lezen? Ja, twee pilotprojecten van de Koninklijke Bibliotheek bewijzen dat het kan.

Tekst: Anouk van Westerloo

Hoe krijg je een kind met dyslexie of leesproblemen aan het lezen? En dan ook nog eens met plezier? Twee pilots van de Koninklijke Bibliotheek laten zien dat ook kinderen met leesproblemen weer plezier kunnen krijgen in lezen, als je maar de juiste materialen inzet!

Zes procent van de kinderen in groep 4 tot en met 8 heeft dyslexie, en ruim een kwart van de kinderen in die groepen haalt een lage D- of E-score op de Citotoets Begrijpend Lezen. Ondanks een goedgevulde bibliotheek op school, blijken de reguliere kinderboeken die worden aangeboden niet aan te sluiten bij deze groep zwakke lezers. Om daar verandering in te brengen, heeft de Koninklijke Bibliotheek een pilot opgezet: ‘Aangepast lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’. Deze pilot was bedoeld om kinderen met leesproblemen binnen de Bibliotheek op school kennis te laten maken met passend materiaal dat hun leesplezier vergroot. Een vervolgpilot onderzocht hoe de materialen het best in school konden worden ingezet.

 

Gesproken boeken

Veel van de gebruikte materialen zijn niet zozeer ‘leesboeken’, maar eerder ‘luisterboeken’ of ‘gesproken boeken’. Hier werd superboek.nl voor ingezet. In eerste instantie gaf dat idee wat weerstand bij leerkrachten. De focus binnen het leesonderwijs ligt voornamelijk op technisch en begrijpend lezen. Toch merkten de leerkrachten al snel dat de leerlingen met leesproblemen, door het luisteren naar het verhaal, meer behoefte kregen om zelf te gaan lezen. De kinderen kregen op deze manier toch het plezierige gevoel dat lezen kan geven – dat je wordt meegevoerd door het verhaal – en dat smaakte naar meer. Onder de kinderen waren gesproken boeken van yoleo.nl, waar je tijdens het luisteren tegelijkertijd zelf in mee kon lezen (ook wel karaoke-lezen genoemd), het meest populair.

 

Lezen is leuk!

Vrijwel alle kinderen, leerkrachten en ouders die meededen aan de pilot zijn enthousiast over de resultaten. Alle leerkrachten (twintig in totaal, verdeeld over vijf scholen) zien toegenomen leesplezier bij de zwakke lezers, van wie veertig procent zelfs vindt dat het leesplezier sterk is toegenomen. ‘Kinderen vragen nu zelf of ze mogen lezen,’ vertelt een van de leerkrachten. Ook weten de leerkrachten nu zelf beter welke materialen ze kunnen inzetten in de toekomst en wat er allemaal beschikbaar is voor deze leerlingen.

 

Ook de kinderen zelf zijn enthousiast. 82% van hen geeft aan dat ze lezen nu ‘een beetje leuk’ tot
‘heel leuk’ vinden. Vóór de pilot was dat nog 71%. Het percentage kinderen dat lezen ‘helemaal
niet leuk’ vindt, halveerde zelfs van tien naar 5%.

 

Gebruikte materialen

  • Superboek.nl, gesproken jeugdboeken via de jeugdsite van bibliotheekservice Passend Lezen (gratis voor kinderen met dyslexie).
  • Daisy-roms, gesproken jeugdboeken via de Daisy-speler, te lenen in de bibliotheek of via superboek.nl (gratis voor kinderen met dyslexie).
  • Yoleo.nl, online luister- en meeleesboeken.
  • Makkie boeken, van Makkelijk Lezen Plein.

 

Meer weten?