Kennisplein • Balans • 20 december 2017

Q&A over ouderbetrokkenheid

Q&A Hoe voer je een tienminutengesprek

Noëlle Pameijer beantwoordt vragen van Selma Bleeker uit Wormerveer, over de samenwerking tussen ouders en school.

1.

Mijn zoontje van 8 is volgens de juf op school druk en hij luistert niet. Maar thuis is hij juist rustig en hartstikke braaf. Ik krijg dat de juf niet aan haar verstand. Als hij zich lastig gedraagt op school, dan zal dat toch wel een beetje aan de juf liggen?

Veel kinderen gedragen zich op school anders dan thuis. Op school zit uw zoontje in een drukke groep, hij moet opletten en rustig zelfstandig werken. Thuis is er vast meer rust, meer ruimte voor beweging en spel en hij ‘moet’ minder. Het kan dus heel goed dat uw zoontje thuis een ander kind lijkt dan op school. U hoeft de leerkracht niet te overtuigen van uw gelijk, en omgekeerd. Beter is elkaar te informeren met voorbeelden en naar elkaar te luisteren. Misschien is iets van hoe het thuis gaat toe te passen op school? Zoek samen naar een aanpak waarmee de leerkracht uw zoontje kan ondersteunen.

 

2.

Iedere keer dat we op school ‘op het matje’ worden geroepen, kom ik kwaad thuis. Er wordt niet naar me geluisterd, en ik bedenk altijd pas goede dingen om te zeggen als ik weer thuis ben. Hoe kan ik dit beter aanpakken?

Vervelend dat u iedere keer kwaad thuiskomt. Misschien helpt het om van tevoren te vragen wat het doel van het gesprek is. Misschien heeft u zelf nog een aanvullend doel. Ga uit van goede bedoelingen. Wordt u echt ‘op het matje geroepen’ of wil school samen met u de situatie beter begrijpen en oplossen? Noteer van tevoren wat u wilt vertellen en vragen, neem dat mee als geheugensteun, laat het zien en vink het af. Verder helpt het als u de leerkracht ook een welgemeend compliment kunt geven. Dat verbetert de sfeer in een gesprek meestal.

 

3.

Vaak worden er tijdens een gesprek dingen afgesproken die wij thuis en zij op school zullen gaan doen. Maar er wordt niet echt iets mee gedaan. Bij het volgende gesprek wordt er nooit op teruggekomen. De kunst is om samen ‘goede afspraken’ te maken. Zo’n afspraak bevat vijf elementen: wie gaat wat doen, waarom, hoe en wanneer?

Daarbij is het belangrijk om met elkaar mee te denken, maar niet op elkaars stoel te gaan zitten. Leerkrachten beslissen uiteindelijk wat er op school gebeurt. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding. Bij de afronding van het gesprek is het goed om de afspraken te herhalen, te noteren en te checken of ze voor iedereen duidelijk en haalbaar zijn.

 

Noëlle Pameijer is school-, GZ- en kinderpsycholoog. Zij begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders. Een bijzonder aandachtspunt is ouderbetrokkenheid. Zij schreef verschillende boeken, waaronder Samen sterk: Ouders & School!, vol tips voor ouders om op een fijne manier samen te werken met school. (Bestel dit boek bij Balansshop.com)