Actueel • Balans • 4 mei 2018

Subsidie voor preventie en aanpak van dyslexie

BM02_DyslexieActueel-90

Balans nam het initiatief en is nu een van de partners in het 'Stimuleringsprogramma Preventie & Integratie Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs'. De inzet: beter gebruikmaken van ICT-hulpmiddelen en behandelmethodes, om de preventie en aanpak van dyslexie te versterken.

Het ministerie van Onderwijs heeft onlangs een subsidie van twee miljoen euro voor vier jaar verstrekt. Daarmee kan systematisch worden gewerkt aan de preventie en aanpak van dyslexie, laaggeletterdheid en leesproblemen; in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

De aftrap van dit zogenoemde Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs vond onlangs plaats in Amersfoort. Niet alleen Balans – als initiatiefnemer  – was daarbij aanwezig, de zaal vulde zich ook met kinderen met dyslexie en hun ouders, intern begeleiders, docenten en remedial teachers, schooldirecteuren, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ontwikkelaars van hulpmiddelen. Vanuit de verschillende disciplines werden presentaties gegeven. Belangrijk thema was het betrekken van ouders bij de aanpak en preventie van dyslexie. Of, zoals een van de deelnemers zei: ‘Hoe maken we ze full partner in dit proces? En dan ook de ouders die zelf laaggeletterd zijn?’

De betrokkenen rondom een kind met dyslexie (scholen, ouders en behandelaars) hebben nu nog te weinig zicht op preventieve programma’s en ICT-hulpmiddelen. De ambitie van het ministerie is deze trend om te buigen, zodat er systematisch kan worden gewerkt aan de preventie en aanpak van dyslexie en beter zicht komt op preventieve hulpmiddelen. Het Stimuleringsprogramma sluit aan bij het Masterplan Dyslexie, volgt de laatste stand van de wetenschap en zal zelf ook (praktijk-)onderzoek doen naar methodes, hulpmiddelen en vaardigheden van professionals.

Over vier jaar zouden hiermee de leesprestaties van leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs meetbaar moeten verbeteren. De doorverwijzing naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) zal verminderen en nieuwe hulpmiddelen moeten de talentontwikkeling van leerlingen stimuleren. Ook onderwijsprofessionals en ouders zijn over vier jaar meer competent om leerlingen adequaat te ondersteunen.

 

Naast Balans zijn de overige programmapartners: het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, Stichting Dyslexie Nederland, Expertisecentrum Nederlands, De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO) en de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Via balansdigitaal.nl, de Balans-socials en BM zullen wij blijven berichten over de ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma.