Interview • Balans • 23 december 2018

‘Taal is nodig om jezelf aan te sturen’

Taal is nodig om jezelf aan te sturen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben ook meer moeite met planning, flexibiliteit en het onderdrukken van impulsen. ‘Als je kunt zeggen dat je boos bent, kun je er makkelijker mee omgaan dan wanneer je dat gevoel niet kunt verwoorden.’