Interview • Balans • 6 januari 2020

‘Vaak schieten ouders er zelf bij in…’

‘We proberen ouders meer kracht te geven zodat ze zich niet meer zo machteloos voelen.’ Coördinator Corinne Vinks over BalansOuderpower, een cursus voor ouders van tieners met ondersteuningsbehoeften.

Interview: Renate van der Zee

De cursus BalansOuderpower geeft ouders van tieners met ondersteuningsbehoeften handvatten om beter met hun kind om te gaan. Plus talloze tips & tricks om probleemsituaties het hoofd te bieden. Corinne Vinks is de vrouw achter de cursus. ‘Na afloop staan ouders er veel rustiger en sterker in.’

 

‘Ouders empoweren, dat is de bedoeling,’ zegt Corinne Vinks. Zij is de drijvende kracht achter de cursus BalansOuderpower. ‘De grote kracht van de cursus is dat ouders elkaar ontmoeten,’ zegt Vinks. ‘Lotgenoten kunnen ervaringen uitwisselen en ouders weten dat ze niet alleen staan. De cursusleiders zijn ervaringsdeskundige ouders die dit vrijwillig doen. Dus die hebben veel begrip voor de situatie en kunnen prima meepraten over de problematiek.’

De cursus bestaat uit zes avonden met elk een eigen thema. Vinks: ‘Het begint met het puberbrein. We leggen uit hoe dat werkt en wat je wel en niet kunt verwachten van je kind. We gaan ook in op wat het betekent om een kind met ontwikkelingsproblemen of ondersteuningsbehoeften te hebben, wat die problemen inhouden, wat de positieve en de negatieve kanten zijn. Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar om te horen waar iedereen tegenaan loopt en bespreken we de problematiek thuis.’

 

Onmacht

Tijdens de cursus is ook aandacht voor wat er eventueel in de puberteit nog bij kan komen aan andere problemen, want vaak komt een stoornis niet alleen. Ouders leren wat ze kunnen doen om hun puber te begeleiden, bijvoorbeeld als het gaat om vriendschappen en seksualiteit. Dat jongeren soms in de criminaliteit komen, komt ook aan bod en er wordt gepraat over verslaving, zoals drugs, drank en gokken – want kinderen met ontwikkelingsproblemen zijn verslavingsgevoelig. ‘We eindigen met: hoe nu verder? Dan praten we met de ouders over wat de cursus hen heeft opgeleverd. We bespreken ook hoe ze kunnen werken aan balans in hun leven. Want vaak schieten ouders er zelf bij in. Het is zo belangrijk dat ze energie opdoen om situaties aan te kunnen. Dat vergeten ze weleens.’

Vinks vertelt dat ze vaak mede-ouders op de cursus ziet van wie het kind niet meer naar school gaat, omdat de problematiek zo heftig is geworden dat er geen oplossing meer lijkt te zijn. ‘We leggen dan uit hoe je kunt communiceren met school en organisaties. Wat de rechten en de plichten van de school zijn. Je hoeft het als ouder niet te accepteren als een school handelingsonbekwaamheid als excuus gebruikt om je kind van school te verwijderen. Passend onderwijs houdt in dat scholen hun uiterste best moeten doen om een kind in zijn zorgbehoefte tegemoet te komen en verwijdering is een uiterste redmiddel als blijkt dat een kind echt gebaat is bij een speciale school. We vertellen wat ze kunnen vragen van diverse organisaties. En hoe ze hun puber kunnen stimuleren om toch deel te nemen aan bepaalde dingen. We horen ook vaak dat kinderen geen vrienden hebben en veel achter de computer zitten. Ouders weten niet of ze daar grenzen aan moeten stellen. We zien veel onmacht. Soms ontbreekt de kennis om een kind adequaat te begeleiden. Wij bieden die kennis, vanuit andere ouders. We proberen ouders meer kracht te geven zodat ze zich niet meer zo machteloos voelen.’

 

Communicatie

Tijdens de cursus krijgen ouders ook praktische tips. Hoe ze een Wajong-uitkering of een persoonsgebonden budget aanvragen of hoe ze leerlingenvervoer kunnen regelen. ‘Maar de belangrijkste tools zijn richtlijnen om beter met je kind te communiceren,’ zegt Vinks. ‘De ouders krijgen opdrachten mee voor thuis en de volgende cursusavond wordt daarover gesproken. Heeft het geholpen in het gezin?’ Ze vertelt dat ouders over het algemeen heel enthousiast zijn over de cursus. ‘Want ze kunnen hun problemen kwijt, ze kunnen er met anderen over praten en ze hebben er wat aan in hun thuissituatie. Na afloop staan ze er veel sterker en rustiger in,’ zegt ze. ‘Ouders zijn zo dankbaar dat ze geholpen zijn door de cursus, dat ze die kennis graag willen doorgeven aan anderen. Daarom zijn veel ouders enthousiast om als vrijwilliger zelf een training te gaan geven.’

 

Gêne

Ze vertelt dat er onder haar cursisten vaak een diepe gêne leeft. ‘Ze denken: waarom gaat het bij mij thuis niet zoals bij de buurvrouw? Meestal leggen ze de schuld bij zichzelf. Want er wordt altijd gezegd: ‘Geef mij hem een weekje, dan krijg ik hem wel weer in het gareel.’ Met andere woorden: jij kunt niet opvoeden en het ligt aan jou. Maar dat is helemaal niet waar. Je hebt ouders die boeken lezen over de problematiek en er wat beter mee om weten te gaan, maar er zijn ook ouders die dat niet doen en een drempel ervaren om erover te praten. Maar als je mensen om je heen hebt die allemaal met hetzelfde probleem zitten, is die drempel niet meer zo hoog. Dan voel je je verbonden. Het is alsof je in een warm bad terechtkomt. Ik heb dat zelf ook nog steeds. Dat hebben ouders gewoon nodig en dat is de grote kracht van BalansOuderpower.’

 

Corinne Vinks is nu bezig met het ontwikkelen van Ouders4Ever, een vervolgcursus voor de 18+ problematiek. De lancering is in april 2020.

Meer informatie over de reguliere BalansOuderpower-cursussen, data/locaties en aanmelden: balansdigitaal.nl (zoek op: ouderpower).