Interview • Balans • 1 juli 2020

Voorkom dat het zelfbeeld in brokjes uiteenvalt

‘Als je als leerling met ADHD steeds hoort: ‘Zit stil’, of: ‘Je bent te druk’, dan heeft dat ingrijpende, negatieve consequenties.’ Manon Mostert-Uijterwijk, klinisch-psycholoog en psychotherapeut, leert kinderen en jongvolwassenen met ADHD positiever denken met behulp van de ‘laatjesmethode’.