Bij ons thuis • Balans • 23 december 2018

‘Wat ons sterker maakt? De verschillen’

Wat ons sterker maakt

'Ik handel vaak uit en met emotie en Joerie handelt vanuit rust en structuur.' Zo staan Hester en Joerie samen sterk bij de opvoeding van hun kinderen Pim (8, ADHD en vermoedelijk een auditieve verwerkingsstoornis) en Loek (5).