Balans vraagt reactie van minister Slob op Rapport ‘Thuiszitters Tellen’

Balans kreeg op 7 oktober 2020 bij het bestuurlijk overleg ‘Ouderbetrokkenheid’ kort de mogelijkheid om haar Rapport ‘Thuiszitters Tellen’ aan te bieden aan minister Slob.

Helaas was, ondanks het feit dat het aanbieden van dit Rapport op de agenda stond, de tijd hiervoor zeer beperkt.

Lees hier het rapport: Thuiszitters Tellen

Wij hebben kort de volgende zaken kunnen aangeven:

  • Het aantal thuiszitters is veel hoger dan het aantal dat steeds vanuit het ministerie en in de media wordt gecommuniceerd.
  • Casussen waarin sprake is van Thuiszitten, worden vaak complex gemaakt omdat steeds verder wordt opgeschaald, terwijl het zinvoller is om ‘opzij’ te kijken en vanuit de behoefte van het kind en in samenwerking met en gebruikmakend van de kennis van ouders en hun eventuele netwerk en diens deskundigheid. Maak het niet ingewikkelder, maar juist simpeler.

De minister gaf daarop aan dat ouders zich nu ook melden en dat de ervaringen met en de kennis van afstandsonderwijs vanuit de Coronacrisis, zal worden ingezet om tot oplossingen te komen, ook voor thuiszitters. Wel mooi was te horen dat de minister hierbij een onderscheid maakte tussen school en onderwijs.

Daar de tijd zeer beperkt was, gaan wij per e-mail de minister alsnog om een inhoudelijke reactie vragen. Uiteraard delen wij de reactie van de minister met onze achterban, wanneer wij deze ontvangen.

Rest nog te zeggen dat een aantal conclusies uit het Rapport ‘Thuiszitters Tellen’, raakvlakken heeft met de conclusies uit de conferentie ‘Bang voor Drang en Drang’.

Wij verbinden deze conclusies dan ook met elkaar om hieruit een aantal overstijgende actiepunten/speerpunten te formuleren en uit te zetten. Hierover volgt deze week of begin volgende week nog verdere informatie vanuit Balans.

Meer informatie

Oudervereniging Balans: ‘Nederland telt geen 4000 maar > 15.000 thuiszitters’

Terugblik conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’, maandag 14 september 2020

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wil je het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

Je steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019